Möt våran Psykolog - Klas Abrahamsson

Klas-Abrahamsson

Klas Abrahamsson är legitimerad psykolog och har fördjupat sig bland annat inom allmänt krisstöd, parterapi, smärthantering, vaginism, sexologi och existentiell psykologi. Han har även arbetat med fertilitetfrågor och ofrivillig barnlöshet sedan 2015, bland annat på Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö. Dessutom har Klas även under många år arbetat med transspecifik vård och har goda kunskaper gällande de särskilda utmaningar vissa HBTQI+personer kan ha då de vill bilda familj.

Några exempel på det Klas kan hjälpa till med är:  

  • Allmänt krisstöd, stöd vid stress-reaktioner
  • Parterapi
  • Stöd vid kris- och stressreaktioner i samband med ofrivillig barnlöshet
  • Finna strategier att bättre hantera exempelvis relationer, jobb, sociala situationer, förväntningar från nära och kära, med mera
  • Beslutsgrundade samtal inför svåra val, exempelvis gällande ytterligare behandlingar, olika vägar till föräldraskap, med mera
  • Samlivsproblematik
  • Sexologisk problematik, exempelvis gällande lust eller sexuell funktion
  • Stress relaterat till icke-normativ familjebildning
  • Smärthantering exempelvis vid smärtor orsakade av endometrios eller vaginism

Psykologiska reaktioner vid ofrivillig barnlöshet:

Det är vanligt att personer som drabbats av ofrivillig barnlöshet upplever en psykisk belastning. Självklart ser det olika ut för olika personer, men ofta innebär det en känslomässig berg-och-dal-bana.

Hopp och hopplöshet, mod och missmod, oro, längtan, avundsjuka, förtvivlan och en mängd andra känslor kan växla med tvära kast. Inte sällan kan de även upplevas samtidigt. Välmenande tips från familj eller vänner kan upplevas betungande, ibland till och med plågsamma. Sådant som tidigare varit kul och intressant kan kännas blekt och meningslöst. Det påverkar ofta även relationen, ibland stärkande men det kan det också bli slitningar och konflikter. Som en skugga ligger den stora ovissheten och skymmer stora delar av tillvaron.

Detta är bara några exempel på de känslor och situationer som kan vara svåra att hantera. Samtidigt är allt detta normala reaktioner på den livskris som ofrivillig barnlöshet ofta innebär. Vill du eller ni ha professionellt stöd är ni välkomna att ta kontakt med Klas och boka tid, antingen på plats eller via länk.