Fertilitetsutredning

Hysteroskopi

16 000 kr

Vid samtidigt borttagande av vävnad och behov av PAD tillägg på

+5 000 kr

ERA

12 500 kr

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.