Fertilitetsutredning

goteborgs ivf klinik fertilitetsutredning

Inledande undersökningar

För att ge er de bästa möjligheterna att bli gravida tar vi hand om er från början till slut. Hos oss genomför vi en grundlig fertilitetsutredning av både dig och din partner. Boka tid för en konsultation hos någon av våra erfarna specialister inom reproduktionsmedicin.

Lite fakta om ofrivillig barnlöshet

Runt 10-15% av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, dvs har ej lyckats bli gravida trots ett års aktiva försök. Det finns många olika orsaker till att det kan vara svårt att bli gravid. Hos kvinnan kan det t.ex. bero på blockerade äggledare, utebliven ägglossning, PCOS, hormonella rubbningar, endometrios, myom mm. Hos mannen beror det på nedsatt kvalitet på spermaprovet, orsakerna till det kan vara flera. Ibland kan det vara en kombination av orsaker hos både mannen och kvinnan som ger svårigheter att bli gravid på det konventionella sättet.

Ibland hittar man ingen förklaring till att du har svårt att bli gravid trots att alla undersökningar gjorts.

Rekommendationen är att man har försökt bli gravid aktivt under ett år innan man går vidare med fertilitetsutredning. Naturligtvis bör man dock komma tidigare om kvinnan är äldre (över 38 år), mensen är oregelbunden (över 35 dagars intervall), eller om man har någon annan sjukdom som kan påverka såsom till exempel stora myom, svårare endometrios mm. Om någon av parterna har gått igenom behandling för cancer är det också indikation att komma tidigare.

En fertilitetsutredning av kvinnan utformas individuellt och kan inkludera följande

 • Ultraljudsundersökning av livmoder och äggstockar varvid kontroll av AFC görs (antral follicle count, ger information om äggreserven, dvs antal ägg kvar)
 • Analys av hormoner, vilka prover det är indikation för bedöms beroende på individens anamnes. Exempelvis TSH (ämnesomsättningsprov), Prolaktin (hypofyshormon), FSH, LH, östradiol (hormoner som styr menscykeln) och AMH (ger information om äggreserven)
 • Vid klar indikation för provrörsbefruktning görs kontroll av livmoderhålan (kavitetsundersökning). I övriga fall kontrolleras även passagen i äggledarna (HSS).
 • Klamydiatest vid behov
 • Vi rekommenderar att cellprov från livmoderhalsen (pap-smear) har gjorts inom 2,5 år innan ev. behandling

En fertilitetsutredning av mannen inkluderar följande

 • En spermaanalys
 • Vid behov utökas utredningen

Om utredningen ger indikation för assisterad befruktning tas

 • HIV
 • Hepatit B och C
 • HTLV I+II
 • Syfilis

HSS – passageundersökning

Med en HSS kan våra läkare undersöka om det finns passage i äggledarna. För att bli gravid vid spontant eller vid inseminationsbehandling måste det finnas fri passage genom minst en av äggledarna för att ägget ska kunna vandra genom äggledaren till livmodern.

Spermaanalys – testar din spermakvalitet

Spermaprov lämnas in till vårt laboratorium för att bedöma kvaliteten på spermierna. (Gör du landstingsfinansierad utredning lämnas spermaprovet på Kvinnokliniken på Sahlgrenska/SU). De parametrar som bedöms är bla volym, koncentration och hur spermierna rör sig. Om provet är väsentligen normalt görs vanligtvis ingen ytterligare utredning av mannen.