Vilka som jobbar på Göteborgs IVF klinik

Dr.Johanna Schmidt

Dr.Johanna Schmidt

Verksamhetschef, Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Har disputerat inom polycystiskt ovarie syndrom (PCOS), forskar fortfarande inom området samt inom Reproduktionsmedicin. Har tidigare arbetat många år på Kvinnokliniken Sahlgrenska, Reproduktionsmedicin, och därefter flera år på Livio Göteborg på Carlanderska sjukhuset. Johanna är inom Reproduktionsmedicin särskilt nischad inom IVF, donation och manlig infertilitet samt är tidigare ordförande för IVF-läkarna i Sverige.

Dr Erica Wingstrand

Dr.Erica Wingstrand

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Har genomgått sin specialistutbildning inom Gynekologi & Obstetrik vid Kvinnokliniken (KK), Skaraborgs sjukhus Skövde och har varit verksam där under många år. Erica har tidigt i sin karriär som läkare nischat sig inom fertilitet/infertilitet och har tidigare varit medicinskt ansvarig för Infertilitetsmottagningen vid KK i Skövde.

Dr.Magdalena Jarosz

Dr.Magdalena Jarosz

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Dr.Magdalena Jarosz

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Magdalena har genomgått sin specialistutbildning inom Gynekologi

& Obstetrik vid  Kvinnokliniken (KK), Skaraborgs sjukhus Skövde och
vid KK Sahlgrenska Universitetssjukhus. Magdalena har tidigt i sin karriär som
läkare varit intresserad av och nischat sig inom fertilitet/infertilitet.

Dr.Magdalena Jarosz

Karin Broman

Barnmorska

Karin har tidigare arbetat på barnmorskemottagning med graviditetsövervakning och preventivmedelsrådgivning. Dessförinnan arbetade hon inom förlossningsvård/BB på Mölndals Sjukhus. Hon har alltid haft ett stort intresse för fertilitet och har nu med sina kunskaper inom fertilitet/infertilitet, IVF och donation ett omfattande och brett kunnande för att kunna ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Jobbar idag huvudsakligen med fertilitet/IVF och donation.

Midwife Emelie Carlzon Diaz

Emelie Carlzon Diaz

Enhetschef/Barnmorska

Emelie har tidigare arbetat många år som barnmorska bland annat inom förlossningsvård/BB både på Mölndals sjukhus och på Östra sjukhuset, där hon varit en av barnmorskorna som organiserat och lett det dagliga arbetet. Hon har länge haft ett stort intresse för fertilitet och använder sitt breda kunnande för att ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Hos oss på Göteborgs IVF klinik håller hon bland annat i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Midwife Christine Delsing Malmberg

Christine Delsing Malmberg

Barnmorska

Christine har tidigare arbetat många år både som legitimerad sjuksköterska och barnmorska bland annat inom förlossningsvård/BB på Östra sjukhuset. Christine har i sina tidigare roller bland annat organiserat och lett det dagliga arbetet. Hon har ett stort intresse för fertilitet och använder sitt breda kunnande för att ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Hos oss på Göteborgs IVF klinik håller hon bland annat i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Anna Nelin Bäckman

Barnmorska
Dr.Magdalena Jarosz

Kim Kristensen

IT-chef
Lab chef
ESHRE cert klinisk Embryolog
ESHRE cert clinical Embryologist, Gunilla Caisander

Gunilla Caisander

Lab chef
ESHRE cert klinisk Embryolog
Clinical Embryologist, Antoni Martin Whincop

Antoni Martin Whincop

Embryolog

Embryolog med magisterexamen i både biologi och molekylärbiologi. Tidigare arbetat med mikrobiologi på Sahlgrenska och som embryolog med IVF både på Livio i Falun och på Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhus.

Nurse assistant, Jennifer Genetay

Jennifer Genetay

Undersköterska
Nurse assistant Helena Hedberg

Helena Hedberg

Undersköterska/Receptionist
Dietitian Nutritionist (RDN) Lisa BrattkvistDietitian Nutritionist (RDN) Lisa Brattkvist

Lisa Brattkvist

Leg. Dietist

Legitimerad dietist med en kandidatexamen i hälsovetenskap med inriktning biomedicinsk vetenskap. Hon har tidigare arbetat inom specialistmedicin på Sahlgrenskas Obesitasmottagning och arbetar även idag med behandling av övervikt och fetma. Tidigare har Lisa arbetat som hälsocoach under flera år samt föreläser om kost och hälsa. Hon brinner för beteendevetenskap, positiv psykologi och att hjälpa individer att förbättra sina matvanor på ett hållbart sätt.

Psychologist Klas Abrahamsson

Klas Abrahamsson

Leg. Psykolog

Klas har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologiska aspekter inom Reproduktionsmedicin. Hans specialistkompetens rör exempelvis den stress och de krisreaktioner som drabbar många ofrivilligt barnlösa, enskilda såväl som par. Många kan även behöva psykologiskt stöd i samband med svåra besked eller inför avgörande beslut. Andra områden som Klas har arbetat mycket med är relations- och samlivsproblematik, sexologiska frågor samt HBTQ-aspekter knutna till fertilitet och föräldraskap.

Även de som behöver hjälp med donerade könsceller är välkomna att kontakta Klas. Detta för att genomgå den obligatoriska psykosociala utredning som Socialstyrelsen föreskriver.

Klas har bla tidigare arbetat som psykolog med ovanstående på ReproduktionsMedicinskt Centrum (RMC) i Malmö.