Vi som jobbar på Göteborgs IVF klinik och Gynekolog & FertilitetsCenter

Johanna_Schmidt_5-2-2

Johanna Schmidt

Verksamhetschef, specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Har disputerat inom polycystiskt ovarie syndrom (PCOS), forskar fortfarande inom området samt inom Reproduktionsmedicin. Har tidigare arbetat många år på Kvinnokliniken Sahlgrenska, Reproduktionsmedicin, och därefter flera år på Livio Göteborg på Carlanderska sjukhuset. Johanna är inom Reproduktionsmedicin särskilt nischad inom IVF, donation och manlig infertilitet samt är tidigare ordförande för IVF-läkarna i Sverige.

Hala_Younis

Hala Younis

Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Specialistutbildning inom Gynekologi & Obstetrik på Kvinnokliniken Sahlgrenska. Därefter jobbat många år som gynekolog bla på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Angereds närsjukhus och Capio Lundby. Har bred allmängynekologisk kompetens, med bla mycket erfarenhet inom bäckenbottenkirurgi och ett mångårigt intresse inom fertilitet.

Sarah Törnqvist de Masi

Sarah Törnqvist de Masi

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Har tidigare arbetat på Kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt haft flera utlandsuppdrag för Världshälsoorganisationen, WHO. Har även forskat inom global reproduktiv hälsa och rättigheter.

ida-wikander-goteborgs-ivf-klinik

Ida Wikander

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik och Specialist inom Reproduktionsmedicin. Har över 30 års erfarenhet som gynekolog, särskilt inom fertilitet. Har tidigare arbetat många år på på Kvinnokliniken Sahlgrenska, Reproduktionsmedicin, privat på Livio Umeå samt senast många år på Reproduktionsmedicin Huddinge, Karolinska i Stockholm. Ida är särskilt nischad inom IVF och donation samt är ordförande för IVF-läkarna i Sverige.

Barbro Edén

Barbro Edén

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Specialist inom Reproduktionsmedicin. Har över 30 års erfarenhet som gynekolog, särskilt inom fertilitet inklusive fertilitetskirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Zahra-Sabeti-Rad

Zahra Sabeti Rad

Överläkare, Subspecialist inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Zahra har arbetat många år med gynekologi och reproduktionsmedicin/IVF, bla på Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) i Malmö, på Nordic IVF i Limhamn och på kvinnokliniken i Karlstad. Numera arbetar hon även på Kvinnokliniken Vital i Lund.

Zahra har disputerat i ämnet: Effekten av cancer på fertilitet och graviditet “The effect of maternal malignancy on fertility, pregnancy, and neonatal outcomes”.

birgitta atterbo

Birgitta Attebo

Barnmorska

Har arbetat med IVF och assisterad befruktning i princip hela sin yrkeskarriär. Tidigare jobbat både på Reproduktionsmedicin Sahlgrenska och senast drygt 20 år på Livio Göteborg där hon var barnmorskechef samt arbetade kliniskt.

Karin_Broman

Karin Broman

Barnmorska

Karin har tidigare arbetat på barnmorskemottagning med graviditetsövervakning och preventivmedelsrådgivning. Dessförinnan arbetade hon inom förlossningsvård/BB på Mölndals Sjukhus. Hon har alltid haft ett stort intresse för fertilitet och har nu med sina kunskaper inom fertilitet/infertilitet, IVF och donation ett omfattande och brett kunnande för att kunna ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Jobbar idag huvudsakligen med fertilitet/IVF och donation

Eva Litgård

Eva Litgård

Barnmorska

Eva är leg. barnmorska och har arbetat med Assisterad befruktning och IVF, senast vid  Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitets sjukhuset och dessförinnan på på Livio, Carlanderska sjukhuset. Har tidigare även arbetat 15 år inom förlossning och BB på Mölndals sjukhus.

Kristina_Schildauer

Kristina Schildauer

Laboratoriechef och Senior embryolog

ESHRE-certifierad klinisk embryolog med magister examen i medicinsk biologi. Kristina har mångårig erfarenhet som embryolog både på privat IVF-klinik och inom landstinget. Har tidigare arbetat på Reproduktionsmedicinskt centrum vid Linköpings universitetssjukhus och senast som laboratoriechef och kvalitetsansvarig på Nordic IVF Göteborg i 14 år.

Inga_Gudmunsdottir

Ingigerdur Gudmundsdottir

Senior embryolog

ESHRE-certifierad klinisk embryolog och legitimerad biomedicinisk analytiker med över 10 års erfarenhet av arbete som embryolog. Tidigare jobbat på Nordic IVF Göteborg och varit tillförordnad laboratoriechef.

Antoni Whincop

Antoni Whincop

Embryolog

Embryolog med magisterexamen i både biologi och molekylärbiologi. Tidigare arbetat med mikrobiologi på Sahlgrenska och som embryolog med IVF både på Livio i Falun och på Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhus.

Violette_Andvien

Violette Andvien

Undersköterska

Jennica_Lamkiewcz

Jennica Lamkiewicz

Undersköterska

Klas-Abrahamsson

Klas Abrahamsson

Leg. Psykolog

Klas har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologiska aspekter inom Reproduktionsmedicin. Hans specialistkompetens rör exempelvis den stress och de krisreaktioner som drabbar många ofrivilligt barnlösa, enskilda såväl som par. Många kan även behöva psykologiskt stöd i samband med svåra besked eller inför avgörande beslut. Andra områden som Klas har arbetat mycket med är relations- och samlivsproblematik, sexologiska frågor samt HBTQ-aspekter knutna till fertilitet och föräldraskap.

Även de som behöver hjälp med donerade könsceller är välkomna att kontakta Klas. Detta för att genomgå den obligatoriska psykosociala utredning som Socialstyrelsen föreskriver.

Klas har bla tidigare arbetat som psykolog med ovanstående på ReproduktionsMedicinskt Centrum (RMC) i Malmö.

Gustav Ohlsson dietist

Gustav Ohlsson

ARBETAR FÖR NÄRVARANDE PÅ OBESTÄMD TID ENDAST PÅ SJUKHUS MED PANDEMI PATIENTER

Legitimerad Dietist

Gustav arbetar med individens egen påverkans möjlighet framför allt inom kost, men även med coachning inom fysisk aktivitet/livsstil samt därmed även inom viktnedgång. Hans specialinriktning är inom metabola sjukdomar såsom diabetes, och hjärtkärlsjukdom (bl. a höga blodfetter, högt blodtryck), samt inom infektionssjukdomar och rehabilitering. Gustavs specialinriktning är en optimal grund för att bland annat arbeta med kostupplägg för kvinnor med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom), vilket han även har tidigare erfarenhet av.
Nyare rön har även börjat visa att kostintaget spelar roll för fertiliteten, vilket Gustav är insatt i.
Gustav arbetar hos oss en dag i veckan, övrig tid arbetar han på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Gustav tar mot både kvinnor och män.

GIVFK-Logo-vit

Öppettider

Måndag: 08.00-15.00
Tisdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredagar: 08.00-14.00

Lunchstängt 12.00-13.00

Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg

031-333 35 00