Utredning av upprepade missfall

Priserna gäller från maj 2024

Konsultation vid upprepade missfall – privatfinansierad inkl återbesök för resultatet**

3 500 kr

Läkaren gör en bedömning på din/er historik och rekommenderar ev provtagningar/undersökning. Dessa prover/undersökningar kan bli aktuella:

Kavitetsundersökning

1 700 kr

Kromosomanalys (vid habituella aborter eller oligo/azoospermi, POF)

6 300 kr/person

Kromosomanalys med tillägg av kontroll av AZF-deletion

+5 500 kr

TSH och TPO-ak

250 kr

Prisinformation utredning av upprepade missfall


**Vid behov av kompletterande blodprover tillkommer kostnad enligt gällande prislista.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.