Utredning av upprepade missfall

Utredning av upprepade missfall – landstingsfinansierad (ges enligt regionens riktlinjer)*

300 kr per person/läkarbesök
Frikort gäller

Grundutredning vid upprepade missfall – privatfinansierad**

2 500 kr

Kavitetsundersökning

1 500 kr

Kromosomanalys (vid habituella aborter eller oligo/azoospermi#, POF)

5 500 kr

Kromosomanalys med tillägg av kontroll av mikrodeletionsanalys av Y-kromosom#

+3 500 kr

Prisinformation utredning av upprepade missfall

*Bokas via 1177 hos Gynekolog & FertilitetsCenter. Om ni är ett par ska bådas personnummer uppges vid bokning.

**Vid behov av kompletterande blodprover tillkommer kostnad enligt gällande prislista.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 24 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.