Blanketter

Nedan finns länkar till blanketter som kan bli aktuella för dig att fylla i i samband med din behandling. Skriv ut och fyll i blanketten och lämna till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation.

Hälsodeklarationer

I samband med provrörsbefruktning (IVF) eller insemination (AIH)

Inför insemination med donerade spermier – par och ensamstående

I samband med tining och återföring av frysförvarade embryon

Samtycket gäller för ett försök

Begäran om journalkopior

När du fått barn

Dietist

Samtycke till destruktion av gameter eller embryon