Inför IVF eller donationsbehandling

Att tänka på inför Nybesök IVF (provrörsbefruktning)- eller donationsbehandling på Göteborgs IVF-klinik

Vid nybesöket kommer du/ni tillsammans med läkaren gå igenom er tidigare hälsohistoria och fertilitetsutredning och eventuella tidigare behandlingar. Det är därför viktigt att du/ni båda har med alla journalanteckningar och provsvar från ev. tidigare utredningar och behandlingar. Vi diskuterar behandlingsalternativ och just din/era chanser att lyckas samt att vi lägger upp en individualiserad behandlingsplan baserad på din hälsohistoria och dina ev. tidigare behandlingar. En gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud kommer utföras vid besöket (pågående mens har ingen betydelse). Om det behövs kompletteras med blodprover görs detta vid besöket. Kostnad för eventuella prover tillkommer.

För dig som har en manlig partner: I samband med läkarbesöket tar läkaren beslut om spermaprov behöver lämnas innan behandlingen. Eventuellt kan en undersökning av testiklarna behöva göras.

Efter läkarsamtalet går du/ni tillsammans med en barnmorska igenom hur just er behandling ser ut. Barnmorskan visar hur sprutor skall tas och planerar för när er behandling kan startas.  Reservera två timmar för det första besöket på kliniken.

Att tänka på inför första läkarbesöket:

 • Om du/ni ingår i en parrelation måste båda komma med till kliniken vid första besöket.
 • Medtag Legitimation, på er båda.
 • Hälsodeklaration hittar du under Blanketter på vår Hemsida. Fyll i och medtag till besöket för dig och eventuell partner.
 • Journalanteckningar och provsvar från tidigare vårdkontakter. Ni behöver journalanteckningar och provsvar för er båda om ni lever i en parrelation. Beställ era journalkopior (och fråga specifikt även efter era provsvar) i god innan besöket. Tag med alla kopior till ert bokade nybesök hos oss. Saknas journalkopior kommer det förlänga tiden till start av behandling.
  • Fertilitetsutredning: Samtliga journalkopior från utredningen behövs (inklusive eventuell passageundersökning/HSS/kavitetsundersökning). Be om originalkopior på alla prover du/ni tagit, inklusive ev. spermaprov.
  • Tidigare IVF-/ Donations-behandlingar: Samtliga journalanteckningar, originalkopior på blodprover, spermaprov och embryoprotokoll (finns om du tidigare gjort IVF).
  • Provtagning för vissa smittsamma virussjukdomar (HIV 1 och 2, Hepatit B och C, syfilis, HTLV 1 och 2, klamydia och gonorré) är ett krav från myndigheter inför behandling. Om du är blodgivare och nyligen tagit prover, vänligen medtag originalkopior på provsvaret till besöket. Dessa provsvar får EJ vara äldre än 2 år vid behandling.
  • Cytologprov ska vara taget inom 2,5 år, annars rekommenderar vi att du går och tar det på din vårdcentral/barnmorskemottagning dit du brukar kallas för provet. Du kan logga in på 1177 och beställa svar på senast tagna cytologprov, om du är osäker på när det tagits.
  • Andra vårdkontakter av relevans för behandling – medtag journalkopior och provsvar.
  • Om du har någon sjukdom du behandlas eller kontrolleras för – ta gärna kontakt med din behandlande doktor så snart som möjligt och informera att du/ni planerar graviditet. Om du medicinerar kan dina läkemedel ibland behöva optimeras inför en graviditet (gäller både kvinnor och män) eller bytas då du väl är gravid. Ta med journalanteckning från detta besök/samtal till nybesöket.  Finns denna plan klar kan behandling startas så snart som möjligt, finns planen ej klar kan det behövas inväntas innan behandlingsstart. Allt för att vi vill kunna ta hand om dig/er och ditt/ert kommande barn på ett så bra och säkert sätt som möjligt.
 • Läs gärna ”En liten bok om IVF” som du hittar på fliken Under behandling på vår hemsida.
 • Läs igenom Prislistan innan besöket. Läkaren går igenom det ekonomiska med er under samtalet.
 • Om du har några ärftliga sjukdomar i släkten hos mamma, pappa eller syskon, så ta reda på så mycket du kan om dem innan läkarbesöket. Om någon av din mor, far el syskon haft blodpropp innan 60 års ålder, fråga dem om blodproppsutredning gjorts för att undersöka om ärftliga anlag för blodpropp finns. Om det inte gjorts, gå till din vårdcentral för att göra detta (trombosutredning) och ta med utredningssvar till besöket. Om detta ej gjorts innan ert läkarbesök kommer kvinnan som ska bära barnet behöva utreda detta innan start av hormonstimulering och det kommer då att förlänga tiden till att du/ni kan starta behandlingen.
 • Alla som kan tänkas bli gravida inom några månader rekommenderas att ta tillskott med folsyratabletter.Rekommenderad dos är 400 mikrogram Folsyra per dag. Folsyra finns receptfritt på apoteken. Starta gärna med Folsyra redan innan du kommer till besöket.

Alla läkare på Göteborgs IVF Klinik är överläkare och specialister inom Gynekologi och Obstetrik. Den läkare ni träffar vid nybesöket blir er PAL (patientansvarig läkare). Er PAL har huvudansvar för planeringen och uppföljningen av er behandling. Under själva behandlingsperioden samarbetar alla läkare, det kan innebära att ni träffar andra läkare vid ultraljud, ägguttag och embryoåterförande.

Varmt välkommen önskar vi på Göteborgs IVF Klinik!

OBS! Om du/ni får förhinder att komma på besöket, meddela oss snarast! För uteblivet besök som ej avbokats minst 48 timmar innan debiteras fullt pris för besöket, se prislistan.