Infrysning av spermier

Priserna gäller från maj 2024

Besök på mottagningen med planering av infrysning*

1 500 kr

Vid beslut om infrysning: infektionsscreening enl. Socialstyrelsens riktlinjer

1200 kr

Infrysning av spermier (inklusive ett års förvaring)

4 250 kr/omgång

Fortsatt frysförvaring efter första året

3 250 kr/år

Prisinformation

*Utanför annan utredning el. behandling.

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras halva priset av besöket.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.