Utredning

Ingen remiss behövs för att komma för utredning eller privatfinansierad behandling oavsett var du bor.

 

Fertilitetsutredning - landstingsfinansierad

Fertilitetsutredning – landstingsfinansierad (ges enligt regionens riktlinjer)

300 kr per person/läkarbesök
Frikort gäller

Prisinformation landstingsfinansierad utredning

Läkarbesök, labprover, spermaprov och HSS (passageundersökning med ultraljud för utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion).

Bokas via 1177 hos Gynekolog & FertilitetsCenter. Om ni är ett par ska bådas personnummer uppges vid bokning.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 24 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras 300 kr + administrativ avgift. Frikort gäller då ej.

Fertilitetsutredning - privatfinansierad

Läkarkonsultation*

2 000 kr

HSS** (i samband med övrig utredning)

2 000 kr

HSS** (utanför övrig utredning eller behandling)

2 500 kr

Kavitetsundersökning (i samband med övrig privat utredning)

1 500 kr

Kavitetsundersökning (utanför övrig utredning eller behandling)

2 000 kr

Spermaprov (i samband med övrig privat utredning)

1 200 kr

Spermaprov i samband med övrig Landstingsfinansierad (LF) utredning hos vår systerklinik GFCS

1 800 kr (inkluderar gradientcentrifugering, vilket ger mer information än LF utredningsprov

Spermaprov (utanför övrig utredning el. behandling, inkl. återkoppling av svar)

1 800 kr (inkluderar gradientcentrifugering, vilket ger mer information än LF utredningsprov

Kromosomanalys (vid habituella aborter eller oligo/azoospermi#, POF)

5 500 kr

Kromosomanalys med tillägg av kontroll av mikrodeletionsanalys av Y-kromosom#

+3 500 kr

Besök på mottagningen med planering av infrysning

Se infrysning av spermier

Besök på mottagningen med planering av infrysning

Se infrysning av spermier

Hysteroskopi

16 000 kr

Vid samtidigt borttagande av vävnad och behov av PAD tillägg på

5 000 kr

Prisinformation privat fertilitetsutredning

*Läkarkonsultation: Vid behov av kompletterande blodprover tillkommer kostnad enligt gällande prislista. Om ni söker som par önskar vi att ni båda kommer vid samma tillfälle.
**HSS: passageundersökning av äggledare inklusive utredning av livmoderhålan/slemhinnan.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 24 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.