Utredning

Priserna gäller från maj 2024

Ingen remiss behövs för att komma för utredning eller privatfinansierad behandling oavsett var du bor.

 

Fertilitetsutredning - privatfinansierad

Läkarkonsultation*

2 200 kr + prover

HSS** (i samband med övrig utredning)

2 100 kr

HSS** (utanför övrig utredning eller behandling)

3 100 kr

Kavitetsundersökning (i samband med övrig privat utredning)

1 700 kr

Kavitetsundersökning (utanför övrig utredning eller behandling)

2 100 kr

Spermaprov (i samband med övrig privat utredning)

1 250 kr

Spermaprov i samband med övrig Landstingsfinansierad (LF) utredning hos vår systerklinik GFCS

1 250 kr (Basanalys)

Spermaprov i samband med övrig Landstingsfinansierad (LF) utredning hos vår systerklinik GFCS

1 900 kr (inkluderar gradientcentrifugering, vilket ger mer information än LF utredningsprov)

Spermaprov egen begäran med svar

3 000 kr

Spermaprov kontroll efter vasektomi (sterilisering)

1 250 kr

Kromosomanalys (vid habituella aborter eller oligo/azoospermi, för tidigt klimaterium )

5 500 kr

ERA (4-5 dagar efter LH-peak)

13 500 kr

Besök på mottagningen med planering av infrysning

Se infrysning av spermier

Prisinformation privat fertilitetsutredning

*Läkarkonsultation: Vid behov av kompletterande blodprover tillkommer kostnad enligt gällande prislista. Om ni söker som par önskar vi att ni båda kommer vid samma tillfälle.
**HSS: passageundersökning av äggledare inklusive utredning av livmoderhålan/slemhinnan.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

För privata besöka sker om/avbokning via mail: info@goteborgsivfklinik.se

 

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.