NIPT

Priserna gäller från maj 2024

NIPT (inkl besök+Ultraljud+provsvar per post)

UL av gynekolog för bekräfta graviditetslängd, viabilitet, antal foster. Provtagning, utförs vid samma tillfälle som ultraljud.

Analys av NIPT/Harmony utförs av Life Genomics som är ett svenskt laboratorium i Göteborg. Provsvar skickas med post (om normalt) annars tel av dr. Svar kommer 1-2 v efter provtagningen.

 

6 995 kr*

Omprov – Krävs i ca 3% av NIPT som tas från v 10+0: Kostnadsfritt

Läs mer: Fostertest och Lifegenomics

Tillval

Könskromosomavvikelser

1 000 kr

Deletionssyndrom (22q11.2)

2 500 kr

Sannolikhet för kön

Kostnadsfritt

Fosterdiagnostik genom NIPT – non invasive Prenatal Testing

NIPT är en av de nyaste och säkraste metoderna inom fosterdiagnostik. NIPT är huvudsakligen ett blodprov som tas på mamman. Det innebär således att det inte är invasivt och därför inte innebär några ökade risker för graviditeten. Syftet med testet är att detektera sannolikheten för kromosomavvikelser och det testar för Trisomi 21 (Downs syndrom), Trisomi 18 (Edward`s syndrom) och Trisomi 13 (Patau syndrome). Du kan även välja till om du önskar information om könskromosomavvikelser eller om deletionssyndrom 22q11.2.
Blodprover tas från den gravida kvinnans arm och kan utföras från och med graviditetsvecka 10+0 ända fram till slutet av graviditeten. Men vi rekommenderar vanligtvis att göra det relativt tidigt, för att du/ni ska få tid att smälta informationen och om ökad sannolikhet för avvikelse skulle visas finns då tid att göra vidare utredningar om du/ni skulle önska.
Chanser för defekter och genetisk sjukdom är mindre sannolikt om testet inte visar några tecken på avvikelser i DNA:t. Detta upplever många blivande föräldrar ge dem mer sinnesro.
NIPT erbjuds inom Sveriges olika landsting, men reglerna för indikationerna då det ges/tas varierar beroende på vilket landsting du tillhör. Det vanliga omhändertagandet på Mödravården (MVC) kommer ej påverkas oavsett om du valt att göra NIPT eller inte.

Hur fungerar NIPT?

När kvinnan är gravid kommer små bitar av cell-fritt DNA (cfDNA) från graviditeten (från moderkakan=placenta) in i den gravida kvinnans blod. När blodprovet vid NIPT tas fångas dessa små bitar av cell-fritt DNA upp och kan sedan analyseras.

Hur utförs ett NIPT test?

NIPT testet tas genom en snabb blodprovstagning med en tunn nål i armen och är helt säker för dig och för din graviditet/barn. Önskar du göra blodprovet kontaktar du oss på info@goteborgsivfklinik och skriver ditt telefonnummer så ringer vi upp och bokar in dig på en tid hos en av våra gynekologer för mer information samt för ett ultraljud. Ultraljudet är vaginalt fram till och med vecka 12+0, därefter görs det från utsidan magen. Syftet med ultraljudet är att säkerställa viabilitet, antal foster samt graviditetslängd. Om ultraljudet visar att du kommit till graviditetsvecka 10+0 eller längre tas blodprovet samma dag som läkarbesöket.

Vi skickar sedan blodprovet till Life Genomics AB som ligger precis bredvid vår klinik här i Göteborg. Life Genomics är en av de största bolagen som utför dessa test och har många års erfarenhet av analys av dessa prover.

Blodprovssvaret kommer vanligen inom 7 till 12 dagar efter du tagit blodprovet på vår klinik. I enstaka fall (3%) går provet inte att analysera (på grund av för utspätt fcDNA) och då behöver provet tas om (behövs då naturligtvis ej betalas igen).

Har du blivit gravid genom IVF eller äggdonation

gäller graviditetslängd enligt återförandedatum av embryot och embryotsålder (antal dagar det odlats innan återförande). Har du blivit gravid genom IVF eller äggdonation vill vi därför att du tar med dig journalanteckning från ditt embryoåterförande eller den journalanteckning från det graviditetsultraljud du gjort på din klinik, vilken du också ska ha lämnat på ditt första eller andra mödravårdsbesök på MVC. Vid äggdonation kan man utgå från att donatorn är yngre än 35 år och att indikation för NIPT pga. ålder inte föreligger.

Hur tolkar man NIPT-test svaret?

NIPT är ett screeningtest för de allra vanligaste kromosomala defekterna hos foster. Testet säger om risken för en genetisk avvikelse är låg eller hög, med andra ord är det ett screeningtest och kommer ej ge dig ett ”ja” eller ”nej” svar angående genetisk defekt. Om NIPT resultatet ger en hög sannolikhet för testad genetisk avvikelse, är det viktigt att konfirmera dessa test med ett moderkaksprov eller en amniocentes (fostervattensprov) för att få ett definitivt svar.

Vem kan ta NIPT test?

Alla gravida kvinnor kan ta NIPT testet förutom vid flerbörd (tvillingar (endast för trisomi 13,18,21 och könsindikation), trillingar), kromosomavvikelse hos den gravida kvinnan, om den gravida kvinnan tidigare fått blodtransfusion, stamcellsterapi, strålning, immunterapi, transplantation de senaste 3 månaderna, eller är tidigare än graviditetsvecka 10+0.

Prisinformation NIPT

*Om du vid besöket ej går vidare med blodprovstagningen för NIPT utgår endast kostnad för besöket/ultraljudet på 2000 kr.