Äggfrys (Oocytfrys)

Priserna gäller från maj 2024

AMH (blodprov för kontroll av äggreserv) tas innan besöket

600 kr

Konsultation/utredning inför äggfrys* (läkarbesök inkl. ultraljud)

3 000 kr

Äggfrysbehandling** (med stimulering, ägguttag inkl frysförvaring första året)

35 000 kr

Ytterligare behandling**

28 000 kr

Paket om 3 äggfrysbehandlingar**

84 000 kr

Frysförvaring av obefruktade ägg

3 250 kr/år

Samtal inför IVF behandling med ICSI (egna obefruktade ägg finns nedfryst)***

3 000 kr

IVF-behandling med egna tinade ägg på kliniken  och partners spermier (upptining av äggen, befruktning med ICSI, ett embryoåterförande och ultraljud för fryscykelåterförande)

32 000 kr

IVF-behandling färsk plus upptining av egna frysta ägg på kliniken och partners spermier

52 000 kr

IVF behandling med egna tinade ägg från annan klinik och egna spermier

43 500 kr

IVF-behandling (med egna nedfrysta, obefruktade ägg) med donerade spermier inkl. stimulering och befruktning (ICSI)

43 000 kr (exkl.familjerätt)

IVF-behandling färsk plus upptining av egna frysta ägg på kliniken, befruktade med donerade spermier (stimulering, upptining, befruktning, odling och embryoåterförande)

62 000 kr (inkl.familjerätt)

Information om pris

*Vid behov av ev. ytterligare provtagning tillkommer prover enl. gällande prislista

**Läkemedelskostnader tillkommer, högkostnadsskyddet gäller ej. För paketavtal krävs normal äggreserv. Läkaren bedömer om avtal möjligt.

*** vb av provtagning alt. spermaprov hos ev. partner tillkommer pris för det enl. ovan prislista

Avbokning
Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar). Om ej så sker debiteras hela priset för besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.