Äggfrys (Oocytfrys)

AMH (blodprov för kontroll av äggreserv) tas innan besöket

pris enligt gällande prislista

Konsultation/utredning inför äggfrys* (läkarbesök inkl. ultraljud)

3 000 kr

Äggfrysbehandling** (med stimulering, ägguttag inkl frysförvaring första året)

34 000 kr

Ytterligare behandling**

27 000 kr

Paket om 3 äggfrysbehandlingar**

80 000 kr

Frysförvaring av obefruktade ägg

3 000 kr per år

Vid behov av beteendevetarkontakt

2 000 kr/besök

Samtal inför IVF behandling med ICSI (egna obefruktade ägg finns nedfryst)***

3 000 kr

IVF-behandling (med egna nedfrysta, obefruktade ägg och partner med egna spermier) inkl. stimulering och befruktning med ICSI

32 000 kr

IVF-behandling (med egna nedfrysta, obefruktade ägg) med donerade spermier inkl. stimulering och befruktning (ICSI)

se prislista för donation

Användning av frysta ägg

IVF-behandling med egna tinade ägg på kliniken  och partners spermier (upptining av äggen, befruktning med ICSI, ett embryoåterförande och ultraljud för fryscykelåterförande)

32 000 kr 

Information om pris

*Vid behov av ev. ytterligare provtagning tillkommer prover enl. gällande prislista

**Läkemedelskostnader tillkommer, högkostnadsskyddet gäller ej.

*** vb av provtagning alt. spermaprov hos ev. partner tillkommer pris för det enl. ovan prislista

Avbokning
Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar). Om ej så sker debiteras hela priset för besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.