IVF-behandling med donerade spermier och ägg

Priserna gäller från maj 2024

IVF -behandling med dubbeldonation

både donerade spermier och donerade ägg (inkl pregnancy slots)

110 000 kr

Nedfrysning av embryon (inkl.förvaring första året)

4 250 kr

Frysförvaring av embryon 2-10 år

3 250 kr/år

Information om pris med donerade spermier och ägg

För info om Garanti, se patientavtal.

Avbokning
Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.