IVF-behandling

Förberedande läkarbesök (kostnader för blodprover kan tillkomma)

2 000 kr

Telefonkonsultation läkare

2 000 kr

IVF-behandling (provrörsbefruktning) med standard IVF eller ICSI

42 000 kr

Delbetalning:

3 555 kr per månad för lånebeloppet 42 000 kr i 12 månader, räntefritt**

1 805 kr per månad för lånebeloppet 40 000 kr i 24 månader, räntefritt**

Ansöka genom att klicka här: Ansök

Nedfrysning av embryon (inkl.förvaring första året)

4 000 kr

Frysförvaring av embryon år 2-10

3 000 kr/år

Återföring av frysförvarat embryo

21 000 kr

Delbetalning:

1 805 kr per månad för lånebeloppet 21 000 kr i 12 månader, räntefritt**

930 kr per månad för lånebeloppet 21 000 kr i 24 månader, räntefritt**

Ansöka genom att klicka här: Ansök

Paket om 2 IVF/ICSI behandlingar* för kvinnor under 35 år

61 000 kr

Delbetalning:

Ansöka genom att klicka här: Ansök

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar* för kvinnor under 35 år

77 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar* för kvinnor 35- 38 år

84 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar* för kvinnor 39-40 år

89 000 kr

Behövs operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA) tillkommer kostnad för det: Se prisuppgift PESA/TESA.

Prisinformation IVF-behandling

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktning (IVF) ska betalning ske före äggutplock, faktura skickas vid injektionsstart (behandlingsstart). Ev. kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår inte i behandlingsavgiften.

Vi reserverar oss för prisändringar pga kostnadsökningar, införande av nya lagar och/eller nya medicinska rekommendationer.

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn. Kvinnan ska ha normal äggreserv och inte gjort fler än tre tidigare IVF-behandlingar med färska återföranden utan att behandling lett till barn. Läkaren bedömer om avtal är möjligt. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Mer information om paketavtal fås på kliniken.

**Delbetalning hanteras inte av Göteborgs IVF klinik utan genom en extern part Svea Ekonomi

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset för besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.