Vid behandling på annan IVF-klinik

Ultraljud vid behandling på annan IVF-klinik

1 700 kr

Blodprovstagning vid behandling på annan IVF-klinik

100 kr*

Information om pris

*Plus tillkomst av pris för prover enl prislista (information om provsvar, diskussion hos behandlande klinik).

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras halva priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.