Vid behandling på annan IVF-klinik

Priserna gäller från maj 2024

Ultraljud vid behandling på annan IVF-klinik

Planering och fortsatt handläggning av din behandling görs av läkaren på din behandlande klinik.

1 800 kr

Blodprovstagning vid behandling på annan IVF-klinik

Bedömning av provsvar görs av läkaren på din behandlande klinik.

150 kr*

Information om pris

*Plus tillkomst av pris för prover enl prislista.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.