IVF-behandling med donerade spermier

Priserna gäller från maj 2024

Vi har möjlighet till landstingsfinansierad utredning inför IVF-behandling med donerade spermier eller donerade ägg.

För utredning inför privatfinansierad IVF-behandling med donerade spermier var god se privatfinansierad fertilitetsutredning.

Förberedande läkarbesök (kostnader för blodprover kan tillkomma)

2 200 kr

Telefonkonsultation läkare (alt. till ovan, kostnader för blodprover kan tillkomma

2 200 kr

Besök hos beteendevetare (obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)

2 400 kr/besök

IVF-behandling med donerade spermier (inkl. pregnancy slot med ICSI)

56 000 kr

Efterföljande IVF-behandling med donerade spermier

46 000 kr

IVF-behandling där patienten redan betalt för spermier och transport (inkl. ICSI)

46 000 kr

IVF-behandling (färsk) + upptining av egna frysta ägg och befruktning med donerade spermier inkl pregnancy slot 

64 000 kr

Nedfrysning av embryon (inkl.förvaring första året)

4 250 kr

Frysförvaring av embryon år 2-10

3 250 kr/år

Återföring av frysförvarat embryo

22 000 kr

Paket om 3 IVF-behandlingar* (inkl. pregnancy slot med ICSI) och donerade spermier för kvinnor under 35 år

99 500 kr

Paket om 3 IVF-behandlingar* (inkl. pregnancy slot med ICSI) och donerade spermier för kvinnor under 39 år

103 000 kr

Paket om 3 IVF-behandlingar* (inkl. pregnancy slot med ICSI) och donerade spermier för kvinnor 39-41 år

110 000 kr

IVF med egna frysta ägg (tidigare äggfrys) och donerade spermier (inkl. ICSI, exkl. Pregnancy slot)

42 000 kr

Paket 3 äggackumuleringar*, inkl. sista gången befruktning av alla ägg med donerade spermier-innefattar 3 ägguttag (2 första fryses ägg vid 3:e görs IVF med donerade spermier, inkl.  pregnancy slot med ICSI. Detta möjliggör embryobankning med samma donator om syskon önskas.

98 000 kr

Information om pris IVF-behandling med donerade spermier alt. donerade ägg

Vi reserverar oss för prisändringar pga kostnadsökningar, införande av nya lagar och/eller nya medicinska rekommendationer.

*För paketavtal, Kvinnan ska ha normal äggreserv och inte gjort fler än tre tidigare IVF behandlingar med färska återföranden utan att behandling lett till barn. Läkaren bedömer om avtal är möjligt. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Mer information om paketavtal fås på kliniken.

Faktura utskickas när spermier (eller ägg) beställs och ska vara betald senast 10 dagar efter fakturadatum. Ev. kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår inte i behandlingsavgiften.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset för besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.