IVF-behandling med donerade spermier

Vi har möjlighet till landstingsfinansierad utredning inför IVF-behandling med donerade spermier. Inför privatfinansierad IVF-behandling med donerade spermier tillkommer besök hos beetendevetare (obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige) 2 000 kr. För övrig utredning inför privatfinansierad IVF-behandling med donerade spermier var god se privatfinansierad fertilitetsutredning.

Förberedande läkarbesök (kostnader för blodprover kan tillkomma)

2 000 kr

Telefonkonsultation läkare

2 000 kr

Bokade besök ska avbokas med minst 24 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras 500 kr.

Besök hos beteendevetare (obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)

2 000 kr/besök

IVF-behandling med donerade spermier (med ICSI)

46 000 kr

Nedfrysning av embryon

2 500 kr

Återföring av frysförvarade embryon

17 000 kr

Frysförvaring av embryon 2-10 år

2 500 kr/år

Paket om 2 IVF-behandlingar* (med ICSI) och donerade spermier för kvinnor upp till 35 år

76 000 kr

Paket om 3 IVF-behandlingar* (med ICSI) och donerade spermier för kvinnor upp till 39 år

102 000 kr

Paket om 3 IVF-behandlingar* (med ICSI) och donerade spermier för kvinnor 39-41 år

108 000 kr

IVF med egna frysta ägg (tidigare äggfrys) och donerade spermier

35 000 kr

”Pregnancy slot” **

7 000 kr (engångskostnad)

Information om pris IVF-behandling med donerade spermier

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktning (IVF) ska betalning ske före äggutplock, faktura skickas vid injektionsstart (behandlingsstart). Ev. kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår inte i behandlingsavgiften.

Vi reserverar oss för prisändringar pga kostnadsökningar, införande av nya lagar och/eller nya medicinska rekommendationer.

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn. Kvinnan ska ha normal äggreserv och inte gjort fler än tre tidigare IVF behandlingar med färska återföranden utan att behandling lett till barn. Läkaren bedömer om avtal är möjligt. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Mer information om paketavtal fås på kliniken.

**”Pregnancy slot” är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (Socialstyrelsens föreskrifter). Om du väljer att avsluta dina behandlingar eller inte får barn avsäger du dig din ”pregnancy slot” och 6 000 kr återbetalas.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.

rgb_ekonomi_large
GIVFK-Logo-vit

Öppettider

Måndag: 08.00-16.00
Tisdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredagar: 08.00-14.30

Lunchstängt 12.00-13.00

Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg

031-333 35 00