Behandlingsprocessen vid IVF

1. Första besöket. Vid det första besöket träffar du någon av våra erfarna specialistläkare inom reproduktionsmedicin. Vid besöket går vi igenom dina/era tidigare utredningar och tidigare ev. behandlingar och diskuterar din/er situation. Baserat på detta ser vi om det eventuellt är något i utredningen som behöver kompletteras eller förnyas samt att vi lägger upp en planering förbehandlingen. Det är bra om du/ni innan besöket funderat över när ni vill starta din/er behandling då vi vid besöket i samråd beslutar om preliminär tidpunkt för start av behandlingen. När behandlingen kan startas är också beroende av kvinnans menscykel.

2. Starta hormonbehandling. För att öka chanserna till en graviditet används alltid hormonbehandling i samband med assisterad befruktning, även ibland vid inseminationsbehandling.

Hormonbehandlingen stimulerar tillväxt av flera äggblåsor samt gör att de tillväxer. Detta leder till att flera ägg kan mogna samtidigt i äggstockarna. Antalet äggblåsor som utvecklas är framförallt beroende av din äggreserv. Din läkare ordinerar den dos av läkemedel du behöver och planerar hur många dagar du ska ta dina hormoninjektioner. På kliniken får du lära dig hur man tar sina hormoninjektioner, därefter tar du dem själv hemma varje dag. Det finns också bra instruktionsfilmer på medicininstruktioner.se som visar hur det går till. Du kommer då en tid för ultraljud hos läkaren när du tagit injektioner ett antal dagar för att kontrollera hur många äggblåsor som vuxit till sig och hur stora de blivit. Beroende på ditt individuella svar, dvs av hur det ser ut på ultraljudet, justerar vi eventuellt hormondosen.

När äggblåsorna blivit tillräckligt stora bestämmer läkaren tid för när ägguttaget ska göras. Ibland behöver man göra ytterligare en ultraljudsundersökning innan äggblåsorna vuxit klart och är redo för att tas ut.

3.  Ägglossningssprutan. När äggblåsorna vuxit klart är äggen redo att tas ut och du får en tidpunkt för att ta en injektion med ett ägglossningshormon. Ägglossningshormonet är mycket viktigt och gör så att äggen mognar. Injektionen ska tas hemma vid den exakta tidpunkt du får besked om av oss. Om du glömmer att ta ägglossningssprutan kan äggen inte plockas ut vid den bestämda tidpunkten.

4. Ägguttaget, planeras till cirka 36 timmar efter ägglossningssprutan och då kan de mogna äggen tas ut ur äggstockarna. I samband med ägguttaget, som tar ca 15 min får du smärtstillande läkemedel och lokalbedövning. Äggen tas ultraljudsväglett via slidan med en tunn nål. Äggblåsorna ligger tätt packade så det brukar räcka med ett stick på varje sida för att kunna nå alla äggblåsor. Man brukar känna sig lite trött av läkemedlen, men du är vaken under ingreppet och kan följa vad som händer på skärmarna som finns i operationssalen. Efter ägguttaget får du veta hur många ägg vi fått ut, vi bjuder på fika och du kan vila en stund på kliniken innan du känner dig redo för att åka hem. Det är normalt att känna sig trött resten av dagen och man kan känna av menstruationsliknande smärtor. Räkna med att ta det lugnt resten av dagen.

5. Befruktning och odling. De ägg som tagits ut befruktas samma dag på laboratoriet, antingen med standard-IVF-metoden (används när spermierna ser bra ut och är tillräckligt många) eller med ICSI-metoden (används i första hand då det finns ett nedsatt antal spermier eller när de är av sämre kvalitet). Standard IVF innebär att ägg och spermier sammanförs i en skål och befruktning sker av sig självt efter några timmar. Vid ICSI väljer man ut en spermie som ser normal ut och rör sig bra och för in den i ägget med hjälp av en tunn pipett. Befruktningen kan göras antingen med spermier från din partner eller en spermadonator. Efter befruktningen odlas embryon vidare under noggrann övervakning hela vägen fram till återförande eller nedfrysning. På vårt laboratorium odlas alla embryon i den allra nyaste inkubatorn med den senaste tekniken, ett speciellt värmeskåp med inbyggd kamera (time-lapse), EmbryoScope 8. Detta garanterar den mest optimala odlingsmiljön för dina embryon samt möjliggör att vi kan följa utvecklingen av dina embryon utan att ta ut dem ur sin optimala miljö.

6. Återföring av embryon. Du får en preliminär dag för återförande av embryo redan vid äggutplocket, baserat på antalet ägg vi fått ut. När vi efter befruktningen följer just dina/era embryons utveckling kan vi dock komma att ändra dagen för återförandet, vilket vanligen kan vara antingen 2, 3 eller 5 dagar efter äggutplocket. Som regel återförs ett ägg och embryologerna på laboratoriet väljer ut det embryo som är mest lämpligt och har bäst chanser för graviditet för återföring. Att återföra ett embryo till livmodern är oftast smärtfritt och tar bara några minuter. Det sker på samma sätt som en vanlig gynekologisk undersökning, dock ska du innan återförandet INTE ha kissat på 2-3 timmar. Läkaren för in en tunn kateter genom livmoderhalsen och placerar ägget, omgivet av lite vätska, i livmodern. Om det finns ett eller fler embryon som uppnår fryskriterierna kan de frysas in för att vid behov återföras senare.

7. Frysning av embryon. Om ett eller flera embryon finns som uppnår fryskriterierna är det möjligt att frysa dessa så att de kan återföras vid ett senare tillfälle. Enligt svensk lag kan får frysta embryon förvaras upp till tio år.