Om kliniken

På vår nystartade IVF-klinik vill vi ge dig de bästa förutsättningarna för att bli gravid och därför har vi investerat i ett toppmodernt laboratorium med den senaste och bästa utrustningen. Detta för att optimera dina möjligheter att bli gravid samtidigt som du kan känna dig trygg under hela processen.

Om laboratoriet

Under ledning av Jonas Friberg på VitroTech, har vi byggt Sveriges modernaste IVF-laboratorium. Jonas Friberg var tidigare delägare i LabRum och har gedigen erfarenhet av att projektera och bygga IVF- laboratorier, inkluderande den komplexa och viktiga ventilationen. Vårt laboratorium är godkänt av ett oberoende test- och mätföretag (VitaVeritas) med utmärkta resultat. Sett till partikelantalet till exempel, så håller labbet ISO klass B vilket är mycket högre än kravet för att hantera könsceller, som ligger på ISO klass D enligt GMP.

I laboratoriet

All embryoodling sker med den nya tekniken och EmbryoScope 8 från Vitrolife

EmbryoScope 8 är en inkubator (värmeskåp) med inbyggd kamera som tar en bild av dina embryon var tionde minut. Bilderna sätts ihop till en ”time-lapse” film av utvecklingsförloppet vilket innebär att vi via en dator hela tiden har översikt och möjlighet att kontinuerligt bedöma dina embryons utveckling och kvalitet – utan att ta ut dem ur inkubatorns trygga miljö. EmbryoScope 8 är marknadens senaste time-lapse-inkubator med den senaste tekniken vilket ger en så optimal odlingsmiljö som möjligt för dina embryon. Via det inbyggda komplexa systemet som analyserar multipla parametrar får vi, förutom våra erfarna seniora embryologers bedömning, ytterligare information vilket ger oss möjlighet att välja ut de embryon som är bäst lämpade för återföring och nedfrysning.

EmbryoGlue vid embryoåterförande

Inför embryoåterförande (när embryot förs in i livmodern), vilket är ett av de viktigaste stegen i IVF-behandlingen, placeras ditt embryo i EmbryoGlue. EmbryoGlue är unikt då det efterliknar miljön i livmodern vid tidpunkten för återföring. EmbryoGlue består av en hög koncentration hyaluronsyra och rekombinant humant albumin som båda främjar embryots möjligheter att fastna i livmodern (implantera).

Frys och spara för framtiden med vitrifikation

Vid provrörsbefruktning kan fler fina embryon än det som återförs i den färska cykeln utvecklas. Det går då att frysa ned dessa embryon och tina upp dem vid ett senare tillfälle och återföra till livmodern. Statistiskt sett överlever 95% av de embryon som frysts ned i blastocyststadiet och sedan tinas upp. För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar vid nedfrysning och upptining av dina ägg eller embryon använder vi den senaste frystekniken så kallad vitrifikation. Vid vitrifikation placeras embryona i en speciell miljö och vattnet i cellerna ersätts med en kryoprotektant som skyddar embryon vid nedfrysningen. De nedfrysta embryona förvaras sedan säkert i en tank med flytande kväve tills du är redo att använda dem.

Samarbeten / Forskning

Vi är stolta över att samarbeta med Vitrolife som är ett svenskt företag baserat i Göteborg. Vitrolife är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar de avancerade produkter, medier och teknisk utrustning, vilka krävs vid provrörsbefruktning. Genom att vara Vitrolifes referensklinik ger vi våra patienter tillgång till det absolut senaste inom området till konkurrenskraftiga priser, allt för att vi ska kunna ge dig/er de mest optimala chanserna att bli gravid. Som referensklinik kan vi även hjälpa till med vidare optimering av produkterna.

Vi bedriver även viss forskning i samarbete med Vitrolife. För all forskning följer vi givetvis alla krav, regler och lagar, bl a avseende etiska tillstånd. För vår forskning har vi bland annat sökt och fått anslag från Gideon Richter.

GIVFK-Logo-vit

Öppettider

Måndag: 08.00-16.00
Tisdag: 08.00-17.30
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredagar: 08.00-14.00

Lunchstängt 12.00-13.00

Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg

031-300 00 90