Om kliniken

På vår IVF-klinik ger vi dig de bästa förutsättningarna för att bli gravid. För att uppnå det har vi erfaren personal, väl fungerande processer samt att vi har investerat i ett toppmodernt laboratorium med den senaste och bästa utrustningen. Allt för att optimera dina möjligheter att bli gravid, samtidigt som du kan känna dig trygg under hela processen. Detta bidrar till våra mycket goda graviditetsresultat, som ligger bland de bästa i landet.

Om laboratoriet

Vi har byggt Sveriges modernaste IVF-laboratorium. Vårt laboratorium är godkänt av ett oberoende test- och mätföretag (VitaVeritas) med utmärkta resultat. Sett till partikelantalet till exempel, så håller labbet ISO klass B vilket är mycket högre än gällande krav för att hantera könsceller, som ligger på ISO klass D enligt GMP.
Microskop med ICSI instrument. ICSI (intracytoplasmatisk spermie injektion) introducerades för att överkomma låg befruktningsgrad vid fall av svår manlig infertilitet, det räknas som en av de största upptäckterna inom IVF. Vid ICSI fångas en spermie (som rör sig bra och som ser bra ut morfologiskt) upp i en mkt smal pipette och injiceras sedan och hjälps in i äggcellen, för att underlätta befruktningen.

I laboratoriet

All embryoodling sker med den nya tekniken och EmbryoScope 8 från Vitrolife

EmbryoScope 8 är en inkubator (värmeskåp) med inbyggd kamera som tar en bild av dina embryon var tionde minut. Bilderna sätts ihop till en ”time-lapse” film av utvecklingsförloppet vilket innebär att vi via en dator hela tiden har översikt och möjlighet att kontinuerligt bedöma dina embryons utveckling och kvalitet – utan att ta ut dem ur inkubatorns trygga miljö. EmbryoScope 8 är marknadens senaste time-lapse-inkubator med den senaste tekniken vilket ger en så optimal odlingsmiljö som möjligt för dina embryon. Via det inbyggda komplexa systemet som analyserar multipla parametrar får vi, förutom våra erfarna seniora embryologers bedömning, ytterligare information vilket ger oss möjlighet att välja ut de embryon som är bäst lämpade för återföring och nedfrysning.

EmbryoScope 8. Den senaste timelapse-inkubatorn på marknaden heter EmbryoScope 8. I embryoscopet odlas embryona för att ha en så optimalt stabil och gynnsam miljö som möjligt. Embryona fotas var 10:e minut och därigenom kan våra erfarna embryologer bedöma embryonas utveckling utan att ta dem ut ur den optimala miljön. Därigenom kan embryots utvecklingsmiljö optimeras och det bästa embryot väljas ut för återföring till livmodern. Allt för att maximera gravidtetschanserna.

Frys och spara för framtiden med vitrifikation

Vid provrörsbefruktning kan fler fina embryon än det som återförs i den färska cykeln utvecklas. Det går då att frysa ned dessa embryon och tina upp dem vid ett senare tillfälle och återföra till livmodern. Statistiskt sett överlever 95% av de embryon som frysts ned i blastocyststadiet och sedan tinas upp. För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar vid nedfrysning och upptining av dina ägg eller embryon använder vi den senaste frystekniken så kallad vitrifikation. Vid vitrifikation placeras embryona i en speciell miljö och vattnet i cellerna ersätts med en kryoprotektant som skyddar embryon vid nedfrysningen. De nedfrysta embryona förvaras sedan säkert i en tank med flytande kväve tills du är redo att använda dem.
Pågående vitrifiering (nedfrysning) av embryon. Blastocyster fryses ned i strån för förvaring genom en blixtsnabb nedfrysningsprocess varvid strået doppas i flytande kväve.
Blastocyst. En blastocyst är ett embryo som från ett befruktat ägg delat sig så att det innehåller 150-200 celler. I majoriteten av fallen bildas en blastocyst 5 eller 6 dagar efter äggutplocket. En blastocyst kan antingen återföras till livmodern (embryotransfer) eller frysas ned.