IVF-behandling med donerade ägg

IVF -behandling med donerade ägg                                                           

92 000 kr

Nedfrysning av embryon (inkl.förvaring första året)                                 

4 000 kr

Frysförvaring av embryon 2-10 år                                                           

3 000 kr/år

Återföring av frysförvarat embryo

21 000 kr

Ytterligare behandling IVF med donerade ägg. Endast i de fall garanti ej kunde ges vid första försöket

79 000 kr

Prisinformation

För info om Garanti, se patientavtal

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.