Ultraljud, receptförskrivning vid behandling på annan klinik

Ultraljud (utanför behandling)

1 500 kr 

Ultraljud med receptförskrivning* (vid behandling på annan klinik)

2 500 kr

Receptförskrivning vid behandling på annan klinik**

1 000 kr

Prisinformation

*Vi förskriver endast de läkemedel vi kan ta ansvar för.

**Kräver att patienten för samma behandlingscykel varit på besök hos den läkare på kliniken som ska förskriva läkemedlet

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.

rgb_ekonomi_large