Ultraljud vid behandling på annan klinik

Ultraljud (utanför behandling)*

1 800 kr

Ultraljud med receptförskrivning* (vid behandling på annan klinik)

2 200 kr

Receptförskrivning vid behandling på annan klinik**

2 200 kr

Prisinformation

*Vi förskriver endast de läkemedel vi kan ta ansvar för.
**Kräver att patienten för samma behandlingscykel varit på besök hos den läkare på kliniken som ska förskriva läkemedlet.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset av besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.