Inseminationsbehandling med donerade spermier (AID)

Vi har möjlighet till landstingsfinansierad utredning inför donatorinsemination. Inför privatfinansierad donatorinsemination tillkommer besök hos beetendevetare (obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige) 2 000 kr. För övrig utredning inför privatfinansierad donatorinsemination var god se privatfinansierad fertilitetsutredning.

Läkarbesök (utredning redan gjord) med planering och information av behandling

2 000 kr

Bokade besök ska avbokas med minst 24 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras 500 kr.

AID i naturlig cykel*

15 000 kr (inklusive spermier)

Vid behov av medicinsk behandling och ultraljud, tillägg på 1 500kr.
Vid behov av hormonstimulering med injektioner, tillägg på 9 000 kr.

Donatorinsemination (AID) 3 behandlingar**

34 000 kr

Donatorinsemination (AID) 4 behandlingar**

44 000 kr

”Pregnancy slot” ***

7 000 kr (engångskostnad)

Information om donatorinsemination

**För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn. Kvinnan ska ha normal äggreserv. Läkaren bedömer om avtal är möjligt. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Mer information om paketavtal fås på kliniken.

***”Pregnancy slot” är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (Socialstyrelsens föreskrifter). Om du väljer att avsluta dina behandlingar eller inte får barn avsäger du dig din ”pregnancy slot” och 6 000 kr återbetalas.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.

rgb_ekonomi_large
GIVFK-Logo-vit

Öppettider

Måndag: 08.00-16.00
Tisdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredagar: 08.00-14.30

Lunchstängt 12.00-13.00

Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg

031-333 35 00