Inseminationsbehandling med donerade spermier (AID)

För utredning inför privatfinansierad inseminations-behandling med donerade spermier var god se privatfinansierad fertilitetsutredning.

Läkarbesök (utredning redan gjord) med planering och information av behandling

2 000 kr

Besök hos beteendevetare (obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)

2 000 kr/besök

AID i naturlig cykel (inkl spermier)

18 000 kr (inkl. barnrätt)

Vid behov av medicinsk behandling och ultraljud tillägg av 2 000 kr per ultraljud.
Vid behov av ägglossningsstimulering med hormoninjektioner tillägg av 9 500 kr (inkluderar alla ultraljud under en cykel)

Donatorinsemination (AID) 3 behandlingar**

40 000 kr(inkl barnrätt)

Information om donatorinsemination

**För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn. Kvinnan ska ha normal äggreserv. Läkaren bedömer om avtal är möjligt. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Mer information om paketavtal fås på kliniken.

Faktura utskickas när spermier beställs och ska vara betald senast 10 dagar efter fakturadatum.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset för besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.