Inseminationsbehandling med donerade spermier (AID)

Vi har möjlighet till landstingsfinansierad utredning inför inseminations-behandling med donerade spermier.

För utredning inför privatfinansierad inseminations-behandling med donerade spermier var god se privatfinansierad fertilitetsutredning.

Läkarbesök (utredning redan gjord) med planering och information av behandling

2 000 kr

Besök hos beteendevetare (obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)

2 000 kr/besök

AID i naturlig cykel

17 000 kr (inkl. spermier)

Vid behov av medicinsk behandling och ultraljud tillägg av 1 500 kr per ultraljud.
Vid behov av ägglossningsstimulering med tabletter (Letrozol) tillägg av 3 000 kr (inkluderar alla ultraljud under en cykel)
Vid behov av ägglossningsstimulering med hormoninjektioner tillägg av 9 000 kr (inkluderar alla ultraljud under en cykel)

Donatorinsemination (AID) 3 behandlingar**

38 000 kr

”Pregnancy slot” ***

7 000 kr (engångskostnad)

Information om donatorinsemination

**För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn. Kvinnan ska ha normal äggreserv. Läkaren bedömer om avtal är möjligt. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Då en behandling leder till barn är behandlingspaketet avslutat. Mer information om paketavtal fås på kliniken.

***”Pregnancy slot” är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (Socialstyrelsens föreskrifter). Om du väljer att avsluta dina behandlingar eller inte får barn avsäger du dig din ”pregnancy slot” och 6 000 kr återbetalas.

Faktura utskickas när spermier beställs och ska vara betald senast 10 dagar efter fakturadatum.

Avbokning

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras halva priset för besöket.

Vi samarbetar med Svea Ekonomi

Med Svea Ekonomi kan du finansiera hela eller delar av din behandlingskostnad. Ansök med ditt BankID och få svar direkt på din låneansökan.