Möt vår Dietist - Lisa Brattkvist

 

Lisa är Legitimerad dietist med en kandidatexamen i hälsovetenskap med inriktning biomedicinsk vetenskap. Lisa har tidigare arbetat inom specialistmedicin på Sahlgrenskas Obesitasmottagning och som hälsocoach under flera år. Idag arbetar Lisa fortsatt med behandling av övervikt och fetma samt föreläser om kost och hälsa.
Lisa brinner för beteendevetenskap, positiv psykologi samt för att hjälpa individer att förbättra sina matvanor och livsstil på ett hållbart sätt.

Att få hjälp av dietist kan t. ex. vara aktuellt för dig med övervikt (BMI> 25) + indikationer (i form av högt blodtryck, höga blodfetter, förhöjt midjemått, lågt kostindex etc), eller med mer kraftig övervikt (BMI>30), för kvinnor med övervikt vars fertilitet påverkas (inkluderande kvinnor med PCOS), eller för dig som vill förbättra din diet och livsstil.

Innan ditt nybesök ber vi dig att fylla i kostdagbok samt frågeformulär som du själv printar ut från vår hemsida (ligger under fliken ”Blanketter”.
Skicka in den ifyllda kostdagboken och frågeformuläret till oss per post senast en vecka innan ditt första dietistbesök.
Detta så att vi kan förbereda en individuellt anpassad kostplan innan ditt besök, vilket gör att vi/du kan använda tiden optimalt vid ditt första besök.

De olika besöken innefattar:

1) Nybesök med dietist (45 minuter), varvid vi grundligt går igenom förutsättningar och mål:

–       Förväntningar på kontakten, livssituation, sjukdomshistorik, medicinering, kosttillskott, eventuella tidigare erfarenheter av viktminskning, fysisk aktivitet, genomgång av kostdagbok och screeningformulär.

Samtalet lägger grunden för en individanpassad kostbehandling.

–       Startvikt, BMI & midjemått

–       Dietistbedömning och behandlingsmål

–       Beräkning av energibehov för viktminskning

–       Allmänna tips & råd för viktminskning att ta med sig tills nästa besök

–       Frågor

2) Under det andra besöket (45 min), efter cirka 1 vecka, går vi tillsammans igenom:

–       Individanpassat kostråd baserat på energibehov för viktminskning

–       Måltidsordning och planering

–       Tid för kostrelaterade frågor

3) Under uppföljande besök (efter cirka 4-5 veckor) utvärderar vi:

–       Kostrådet, justerar vid behov

–       Diskuterar hunger och mättnad.

–       Gör en avstämning på vikt, BMI & midjemått.  

 

För en hållbar diet- och livsstilsförändring behövs oftast och en uppföljning, varvid råden anpassas utefter vad du behöver och hur det fungerar.

Vi har därför olika paket med:

  • Nybesök (45 min), kostplan (45 min) + 3 uppföljande besök (30 min/besök). Behandlingstid: ca 3 månader + 1 vecka
  • Nybesök (45 min), kostplan (45 min) + 5 uppföljande besök (30 min/besök. Behandlingstid: ca 6 månader + 1 vecka. Rekommenderas !
  • Enstaka uppföljande besök á 30 min kan bokas styckvis eller om 3

Vid första besöket rekommenderar vi att du närvarar fysiskt, för uppföljande besök erbjuds digitala möten för den som önskar.

Observera att rekommenderad behandlingstid för en större viktnedgång är minst 6 – 12 månader med återbesök 1 gång/månad.

För frågor mejlar ni dietist på dietist@goteborgsivfklinik.se 

För priser, var god se under fliken Prislista – Dietist.

Varmt välkommen!

Lisa Brattkvist, Legitimerad dietist

Göteborgs IVF Klinik
Fabriksgatan 10
412 50 Göteborg

Avbokning

Avbokning kan göras själv via boka mera mejlet. Där står en avbokningskod som skrivs in på sidan där man bokade. Länk finns även i mailet.

Bokade besök ska avbokas med minst 48 timmars framförhållning (räknat som vardagar, ej lördagar och helgdagar), annars debiteras hela priset för besöket.