Beslutsgrundade samtal inför svåra val, gällande ytterligare behandlingar, olika vägar till föräldraskap

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Ja, detta uttryck är en kliché, likväl är det sant att vi människor då och då hamnar i situationer som vi inte trodde att vi skulle behöva utstå. Så är det för många som finner sig vara ofrivilligt barnlösa.

När det gäller barnönskan och familjebildning kan det vara olika faktorer som spelar in. Åldersfaktorer, sjukdomar, genetiska variationer, att ena parten har få eller inga fungerande könsceller, olika viljor inom ett par eller att ej ha hittat en lämplig partner och därför överväger att bilda familj på egen hand.

Det finns många olika vägar till föräldraskap. Vår psykolog är väl insatt i olika möjligheter för dem som vill bli föräldrar och att det finns en mängd olika alternativ såväl inom vården som annorstädes.

Genom att med professionell hjälp kartlägga och analysera vilka olika möjligheter som finns för just dig/er kan det bli lättare att komma till kloka, välavvägda och genomtänka beslut inför framtiden.