Vem kan behöva parterapi?

Olika par har olika skäl för att söka sig till parterapi. Här finns det inget rätt eller fel. Det finns inte heller någon exakt tidpunkt som är sämre eller bättre för att söka hjälp och stöd. Det är mycket sällan försent, och det går nästan alltid att förbättra relationen oavsett vilka utmaningar den står inför. En del söker hjälp för att göra en bra relation bättre, andra upplever att de kört fast, ytterligare andra vet inte om de vill fortsätta tillsammans. Det finns även de som söker sig till parterapin då de vill hantera en separation så bra och ansvarsfullt som möjligt.

Vanliga problemområden är kommunikationssvårigheter, konflikter, obalans gällande lust och intimitet, förtroendekriser och svårigheter med tillit, olika prioriteringar och önskningar, krisreaktioner då livet förändras, med mera. 

Förutom traditionella par kan det även handla om relationer mellan familjemedlemmar så som syskon eller barn- och föräldrarelationer, inom bonusfamiljer eller flersamma relationer med flera partners. Det kan även handla om vänskapsrelationer. Helt enkelt alla privata relationer där man hamnat i en jobbig situation som de inblandade har svårt att hantera på egen hand.

Målet med professionell hjälp är att hitta olika verktyg och metoder för att hantera de relationsproblem som har uppstått, och tillsammans med terapeuten bygga en stabilare grund för en fortsatt relation.

Hur går det till?

Vi kommer att börja med att kartlägga såväl styrkor som utmaningar i er relation. Vanligtvis sker detta genom att vi inleder med ett första gemensamt samtal, därefter har jag ett enskilt samtal med var och en, för att sedan ha ytterligare ett gemensamt samtal där vi tillsammans diskuterar ett lämpligt sätt att arbeta framöver. Vanligtvis brukar det röra sig om sammanlagt 10-15 tillfällen, men det förekommer även att det behövs fler såväl som färre sessioner.