Akuta stress- och krisreaktioner

Ibland tar livet en tvär vändning. En olycka, en händelse eller ett negativt besked drar undan mattan och får hela tillvaron att gunga. Tvivel och hopplöshet tar över och håller ett starkt grepp. 

I en sådan akut stress- och krisreaktion är det ofta svårt att se den egna situationen klart. Att hantera det man just varit med om och det som står närmast framför en, kan framstå som en närmast omöjlig uppgift. Det blir även ofta svårt att fatta kloka beslut och finna en rimlig riktning för sig själv. 

Med professionellt stöd kan det bli lättare att sortera bland alla känslor och intryck, för att successivt läka och finna en väg framåt.