Stress relaterat till icke-normativ familjebildning

Givetvis är det en omvälvande händelse för alla som vill bli eller blir föräldrar. Att bära, föda, vårda och älska ett barn innehåller många utmaningar för alla föräldrar. För de som bildar familj utanför hetero- eller tvåsamhetsnormen finns det dock ofta utmaningar utöver de ”vanliga”. Det kan handla om farhågor eller negativa erfarenheter relaterat till bemötande från vårdgivare och myndigheter. Det kan också röra sig om en ambivalent eller ifrågasättande hållning från familj, släkt, vänner eller från arbetsgivare och kollegor. Ibland ingår även krasst juridiska och praktiska utmaningar.

Vår psykolog har lång erfarenhet av att arbeta och stödja personer som vill bli föräldrar i icke-normativa familjekonstellationer, oavsett om det handlar om könstillhörighet, sexuella preferenser eller om en, två eller flera personer vill bli föräldrar gemensamt med likvärdig eller varierad uppdelning avseende ett kommande föräldraansvar, med mera.

Genom att med professionell hjälp kartlägga och analysera vilka olika utmaningar som finns för just dig/er kan det bli lättare att komma till välavvägda och genomtänkta beslut inför framtiden.