Psykologiska reaktioner vid ofrivillig barnlöshet

Det är vanligt att personer som drabbats av ofrivillig barnlöshet upplever en psykisk belastning. Självklart ser det olika ut för olika personer, men ofta innebär det en känslomässig berg-och-dal-bana.

Hopp och hopplöshet, mod och missmod, oro, längtan, avundsjuka, förtvivlan och en mängd andra känslor kan växla med tvära kast. Inte sällan kan de även upplevas samtidigt. Välmenande tips från familj eller vänner kan upplevas betungande, ibland till och med plågsamma. Sådant som tidigare varit kul och intressant kan kännas blekt och meningslöst. Det påverkar ofta även relationen, ibland stärkande men det kan det också bli slitningar och konflikter. Som en skugga ligger den stora ovissheten och skymmer stora delar av tillvaron.

Detta är bara några exempel på de känslor och situationer som kan vara svåra att hantera. Samtidigt är allt detta normala reaktioner på den livskris som ofrivillig barnlöshet ofta innebär. Vill du eller ni ha professionellt stöd är ni välkomna att ta kontakt med Klas och boka tid, antingen på plats eller via länk.