Vår psykolog kan erbjuda

Klicka nedan på rubriken för att läsa mer

  • Allmänt krisstöd, stöd vid stress-reaktioner
  • Finna strategier att bättre hantera relationer, jobb, sociala situationer, förväntningar från nära och kära, med mera
  • Beslutsgrundade samtal inför svåra val, gällande ytterligare behandlingar, olika vägar till föräldraskap
  • Samlivsproblematik
  • Sexologisk problematik, exempelvis gällande lust eller sexuell funktion
  • Stress relaterat till icke-normativ familjebildning
  • Smärthantering exempelvis vid smärtor orsakade av endometrios eller vaginism