Vårt syfte är att ligga i frontline, med behandlingar, resultat och forskning. Nu startar vi en studie om hur man väljer ut embryon med störst potential att leda till graviditet? Vill du/ni vara med!?

Studien görs på Göteborgs IVF klinik och Fertilitetsenheten vid Universitetssjukhuset Örebro: Vid provrörsbefruktning odlas embryon i odlingsinkubatorer under kontrollerade förhållanden. Idag används ibland inkubatorer med kamerautrustning, så-kallad time-lapse teknik. Tekniken möjliggör kontinuerlig övervakning av embryoutvecklingen och därmed även embryobedömning utan att embryon behöver tas ut ur odlingsmiljön. I denna studie analyseras övervakningsbilderna på ett av två sätt (med en framforskad scoringmodell (KIDscore) respektive med Artificiell intelligens (AI), som börjat användas även inom IVF) och embryot som återförs i första hand väljs med stöd av analysen. Därefter studerar vi vilken urvalsmodell som snabbast leder till graviditet. Läs mer här