PCOS Awareness Month 💚

Denna månad är det PCOS Awareness Month.

Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om PCOS.

💚 Polycystiskt ovarie syndrom (PCOS) är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder.

💚 Så många som 20 % av alla kvinnor i fertil ålder har äggstockar av PCOS morfologi (utseende) och således kan det räknas som en normalvariant av äggstockar.

💚 Om det typiska PCO-utseendet på äggstockarna kombineras med antingen/eller eller både oregelbunden mens (över 35 dagars intervall upprepat) och/eller ökad behåring av manlig typ/ökade nivåer av vissa manliga könshormoner är även kriterierna för att få diagnosen PCOS uppfylld.

💚 Runt 8-18 % av alla kvinnor i fertil ålder har PCOS, men i vissa populationer är förekomsten så hög som 50%.

💚 Denna månad kommer vår doktor Johanna Schmidt som disputerat och forskat inom PCOS, samt nischat sig bland annat inom infertilitet och fertilitetsbehandlingar i kombination med PCOS, att ha kortare informationsserie om ämnet här i våra sociala medier.

💫💚 Följ oss gärna och dela gärna inläggen för att sprida kunskapen om PCOS och PCOS i kombination med infertilitet och dess behandlingar! 💚

Följ oss: instagram -Göteborgs IVF Klinik

Följ oss: facebook-Göteborgs IVF Klinik