💚 PCOS awareness month 💚

Del 4

💚 75% av alla kvinnor med PCOS har oregelbunden mens/ägglossning, vilket då kan göra det svårare att bli gravid.

💚 Vid oregelbunden mens är första steget vid fertilitetsbehandling stimulering till ägglossning (Se inlägg Del 2), Om ägglossning eller graviditet ej uppnås är rekommendationen att gå vidare med IVF (provrörsbefruktning) för att maximera chanserna till graviditet och barn inom kortast möjliga tid.

💚 Behövs IVF är chansen till graviditet mycket god vid PCOS, detta på grund av att kvinnor med PCOS har mycket bra äggreserv. Självklart beror chansen även på kvinnans ålder/ äggkvalitet och om ev övriga infertilitetsfaktorer föreligger. Men – chansen till barn ökar med antal ägg man får ut vid äggutplocket och ju yngre kvinnan är. Hos kvinnor med PCOS fås oftast många ägg ut, pga den högre äggreserven.

💚 IVF i Sverige idag räknas som mycket säkert och i Sverige har vi bra graviditetsresultat på IVF.

💚 Största risken vid IVF är överstimuleringssyndrom (OHSS). Ju högre äggreserv desto högre risk för överstimulering. Det innebär att kvinnor med PCOS har högre risk för överstimulering än kvinnor utan PCOS.

💚 Vid majoriteten av IVF kliniker i Sverige ligger OHSS risken på 1-2%. På vår klinik, Göteborgs IVF Klinik, ligger vi på under 0,25%. Detta trots att många kvinnor med PCOS söker sig till oss för IVF behandling, även de som blivit överstimulerade eller ej lyckats vid behandling på andra kliniker.

💚 Vilka behandlingssätt som används vi IVF påverkar också risken för OHSS. Tack vare våra pålästa/vetenskapligt uppdaterade doktorer kan vi hålla risken för OHSS på denna unikt låga nivå samtidigt som vi har mycket höga graviditetsresultat.

💫 Följ oss gärna och dela gärna inläggen för att sprida kunskapen om PCOS och dess behandlingar! 💚

Följ oss: instagram -Göteborgs IVF Klinik

Följ oss: facebook-Göteborgs IVF Klinik