– korta väntetider och bra omhändertagande

Ibland räcker inte de egna könscellerna. Då kan det behövas donerade könsceller – ägg och/eller spermier- från en donator.

Behandlingarna kan vara aktuella för par där de egna könscellerna inte kan ge upphov till graviditet, för samkönade kvinnliga par och för självstående kvinnor.

Äggdonation

Donerade ägg används när de egna äggen inte kan ge upphov till graviditet, vilket kan bero på flera olika orsaker. Äggdonation innebär att ägg från en ung, frisk, och fertil donator befruktas med partnerns spermier eller donerade spermier och sedan odlas de några dagar innan det befruktade ägget (embryot) förs in i livmodern. Den mottagande kvinnans, dvs den blivande mammans, miljö påverkar därvid också utvecklingen av embryot och den blivande mamman bär graviditeten.

Dubbeldonation

Då både donerade ägg och donerade spermier behövs kallas det dubbeldonation. Det innebär att både ägg och spermier doneras, där båda donatorer är unga, friska och fertila (dvs har bra äggreserv/kvalitet respektive bra spermier), och sedan förs dessa samman/befruktning sker, varefter odlas de några dagar innan det befruktade ägget (embryot) förs in i livmodern. Den mottagande kvinnans, dvs den blivande mammans, miljö påverkar därvid utvecklingen av embryot och den blivande mamman bär graviditeten.

Vi kan även hjälpa Dig/Er med Insemination med donerade spermier (AID) samt IVF med egna ägg och donerade spermier

Varmt välkomna att kontakta oss på info@goteborgsivfklinik.se för mer information eller frågor! Skriv namn och telefonnummer så ringer vi dig så snart vi kan. För priser och mer info, se https://goteborgsivfklinik.se/

Med vänlig hälsning

Personalen på Göteborgs IVF Klinik