Nya fina resultat i KUPP 2023

Denna bild visar hur man överlag har upplevt kvaliteten på den givna vården:

Denna bild visar hur man överlag har upplevt bemötande på den givna vården:

Denna bild visar hur man överlag har upplevt att man fått information på den givna vården: