Kupp 2022

Resultat i KUPP 2022

KUPP – kvalitet ur patientens perspektiv – mäter hur patienterna upplever vården på landets IVF-kliniker. Under skiftet 2021-våren 2022 utfördes en ny KUPP mätning på landets alla IVF-Kliniker. Alla som genomgår behandling ombeds under mätperioden fylla i en enkät där man anger hur man upplevt den givna vården. Vi är stolta över att vi ligger bäst i landet avseende medicinsk vård (100%) och bland de bästa i landet på övriga parametrar. Se bild nedan och här. Göteborgs IVF Klinik är stapeln 3:e längst från vänster sett framifrån.

Denna bild visar hur man överlag har upplevt kvaliteten på den givna vården:

Jämförelser mellan Sveriges kliniker avseende IVF-resultat

Resultat från de IVF klinikerna i Sverige inrapporteras till Q-IVF (Kvalitetsregistret för IVF behandlingar). Tyvärr släpar de presenterade resultaten efter drygt 2 år i vanliga fall och nu lite längre pga Covid-pandemin. På grund av att Göteborgs IVF Klinik startade vid skiftet 2019/2020 finns inte våra resultat med i Q-IVF ännu.

I Q-IVF presenteras resultaten ofta uppdelat i åldersgrupper då chansen till graviditet är beroende framför allt av kvinnans ålder. Observera att resultaten kan vara delvis missvisande på grund av att vissa kliniker har behandlat par med högre medelålder inom respektive åldersgrupp.

Nedan bild är ur Q-IVF registret och baserat på resultat från alla kliniker i Sverige:

För jämförelse ligger vi på Göteborgs IVF klinik på en födelsefrekvens på 32% per äggutplock för kvinnor under 40 år fram till och med 2021. (Detta är inte kumulativa siffror).