Infrysning av spermier

Allmän information  

  • Du bokas för ett samtal med barnmorska, då ni går igenom vad nedfrysningen innebär och diskuterar hur dina nedfrysta spermier kan användas i framtiden. Du får möjlighet att ställa frågor som du vill ha besvarade. Samtalet tar ca 30 minuter och kostar 700 kronor. 

  • Om du beslutar dig för att gå vidare och frysa in dina spermier tas ett blodprov för att säkerställa att ingen blodsmitta föreligger. De prover som tas är de samma som tas vid blodgivarscreening. Du betalar separat för proverna enligt gällande prislista. 

  • Om du beslutar dig för att frysa spermier ska ett avtal undertecknas i samband med besöket.  

 

 

Nedfrysning 

  • När vi fått svar på att dina blodprover är normala kommer vi att kontakta dig och boka tid för nedfrysningen. Oftast kan vi boka in dig inom någon/några dagar. Kostnad för nedfrysning och ett års förvaring är enligt gällande prislista, se hemsidan. 

  • I samband med att du lämnar in spermaprov för nedfrysning görs en analys av spermaprovets kvalitet. Om provets kvalitet är nedsatt kommer vi erbjuda dig att lämna ytterligare ett prov för nedfrysning. Kostnaden för att frysa in ytterligare ett prov är samma som första gången. Kostnad för fortsatt förvaring efter första året enligt gällande prislista. 

  • Ditt prov kommer att frysas ned i det antal strån som du och kliniken kommer överens om. Hur många strån som ska frysas bestäms utifrån provets kvalitet och hur många eventuella framtida behandlingar med assisterad befruktning du önskar att de ska räcka till.  

  • Utöver en kopia på det undertecknade avtalet kommer du att få ett bekräftelsebrev på att nedfrysningen skett. 

  • Inför nedfrysning ska du lämna ditt prov enligt särskilda instruktioner som du får på kliniken.