Den 9 feb 2022 lättades restriktionerna upp. Covid-19 finns dock kvar.

Vi välkomnar närmast anhörig eller partner vid första nybesöket och nu även vid graviditetsultraljudet. Vid äggutplocket och embryoåterförandet (ET) är partner eller närmast anhörig välkommen att följa med in till vilrumsdelen där mestadels av informationen ges, men fortfarande inte in på operationssalen. Vid stimuleringsultraljuden är det endast kvinnan som är under behandling med, parter är dock välkommen att vara med via telefon (du ringer då själv upp).

Det är vårt mål och önskan är att ha med partner eller närmast anhörig samt att kunna bedriva full verksamhet, men risk för smitta och personalfrånvaro pga sjukdom (inklusive minsta förkylningssymtom) gör oss fortsatt mycket sårbara och vi vill kunna finnas här för att ta hand om er. Vi har även många gravida kvinnor på kliniken och i vårt väntrum som vi vill vara extra försiktiga om, även de ska kunna känna sig trygga. Vi ber därför alla, patienter och besökare, att fortsatt följa ovan givna restriktioner samt att bära munskydd när ni kommer till kliniken. Detsamma gäller för oss personal vid patientnära kontakt.

Vid förkylningssymtom ber vi er kontakta oss för att se om ert möte/tid kan göras via media eller om tiden behövs bokas om.  Anhöriga, inklusive barn, som ej följer med in till patientmötet (se ovan) eller ska ta sina på förhand bokade prover, väntar utanför kliniken, precis som tidigare.

Vi fortsätter i övrigt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Läs mer om våra rådande riktlinjer nedan.

Om du har förkylnings-eller influensaliknande symtom, även milda, måste du så snart som möjligt före ert inbokade besök ta kontakt med ossDärvid bedömer vi om ditt besök kan ske via media eller om ditt besök eller behandling måste bokas om/skjutas upp. Ta även kontakt med oss om du fortfarande inte är vaccinerad och har utsatts för Covid-19. 

Det finns dock ingen anledning att skjuta upp din behandling om du är frisk och inte har några symtom, (enligt bla rekommendationer från Fertilitetsenheten inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)). Det finns idag heller inte någon evidens för att assisterad befruktning skulle överföra Covid -19.

Vad görs vi för säkerställande av medicinsk trygghet för våra patienter gällande Coronaviruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och bevakar utvecklingen noga. 

Vad finns det för risker om du är gravid?

Man har hittills ej sett att Covid-19 påverkar tidig graviditet eller fosterutveckling. De flesta, även gravida, som blir sjuka får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar efter graviditetsvecka 20 har dock en något förhöjd risk att bli allvarligt sjuka i Covid, vilket ger en något högre risk för att barnet föds för tidigt.  Störst risk för svårare sjukdom finns hos gravida med riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, ålder över 35 år, kronisk njur- eller lung-sjukdom och vid fetma. Gravida bör därför vara extra försiktiga och minska risken för att utsättas för smitta och följa FHMs allmänna råd.

Mer om detta kan läsas på Folhälsomyndigheten.

Ska jag vaccinera mig innan assisterad befruktning (IVF eller insemination)?

Alla gravida rekommenderas vaccination mot Covid-19 och vaccinationen ges då efter graviditetsvecka 12.

Om du har startat dina vaccinationer innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderas du ta den andra dosen som planerat då den är viktig för ett långvarigt och gott skydd mot Covid.

Mycket erfarenhet finns nu från användning av mRNA vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) mot Covid-19 hos gravida kvinnor. Negativ påverkan på graviditet eller foster har inte kunnat visas. Vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstest. Du kan således påbörja IVF- eller inseminations- behandling direkt efter avslutad vaccination, dvs dos 2.

Läs mer om vaccination och graviditet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur begränsar jag smittspridningen och skyddar mig själv mot Coronaviruset?

Ovanstående råd kan komma att ändras om kunskapsläget ändras eller om påbud från myndigheter kommer. Vi rekommenderar att ni håller er uppdaterade även på Vårdguiden 1177 och på Folkhälsomyndighetens hemsida.