Från och med nu kan privatbetalande patienter boka 2 olika spermieanalyser online. ”Kontroll efter vasektomi”, och ”Spermieprov på egen begäran med svar”. Dessutom kan man boka våran Dietist online.

Alla andra behandlingar bokas som vanligt via info@goteborgsivfklinik.se Landstingsfinansierat bokas via 1177.

Ni kan även ladda ner appen bokamera och se era bokningar eller avboka därigenom. Boka kan ni göra via länken https://goteborgsivfklinik.bokamera.se/book