Provinlämning spermaprov

Provinlämning spermaprov

Optimalt är att provet tas 2-7 dygn efter närmast föregående ejakulation (sädesuttömning). Provet tas genom masturbation.

Har du mindre än 1 timmes resväg till kliniken kan du med fördel ta provet hemma. Provet lämnas till laboratoriet för undersökning inom 1 timme.

Ta provet i en steril behållare (etikett med namn och personnummer) som du har fått av Göteborgs IVFklinik. Under transporten till laboratoriet ska provet förvaras nära kroppen så att det inte kyls av. Det är viktigt att hela provet samlas upp då de flesta spermierna kommer i början av provet.

Har du inte möjlighet att ta provet hemma finns provtagningsrum på kliniken.

Kondom får inte användas för uppsamling av provet då de innehåller spermiedödande medel.

Sammanfattning

Provet bör tas 2-7 dygn efter senaste ejakulation (utlösning).

Det är viktigt att hela provet samlas upp.

Kondom eller glidhjälpmedel får inte användas.

Om provet tas hemma ska det lämnas till laboratoriet för undersökning inom en timme samt kroppsvarmt.