Vi som jobbar på Göteborgs IVF klinik

Johanna Schmidt

Verksamhetschef, Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Subspecialist inom Reproduktionsmedicin. Har disputerat inom polycystiskt ovarie syndrom (PCOS), forskar fortfarande inom området samt inom Reproduktionsmedicin. Har tidigare arbetat många år på Kvinnokliniken Sahlgrenska, Reproduktionsmedicin, och därefter flera år på Livio Göteborg på Carlanderska sjukhuset. Johanna är inom Reproduktionsmedicin särskilt nischad inom IVF, donation och manlig infertilitet samt är tidigare ordförande för IVF-läkarna i Sverige.

göteborgs ivf klinik logo

Antonia Sazonova

Överläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Med Dr, Överläkare inom Gynekologi och Specialist inom Reproduktionsmedicin. Har forskat infom IVF och barnuppföljning efter IVF-behandlingar och disputerat inom det området. Avhandlingens titel ”  Obstetric outcome after single embryo transfer”. Har sammanlagt jobbat över 20 år med fertilitet, infertilitet och IVF samt reproduktionsmedicinsk gynekologisk kirurgi. Tidigare arbetat många år på Reproduktionsmedicin, Kvinnokliniken Sahlgrenska, Sunderby sjukhus och senast flera år på Livio Göteborg, Carlanderska sjukhuset.

Erica Wingstrand

Specialistläkare inom Gynekologi & Obstetrik, Ph D

Har genomgått sin specialistutbildning inom Gynekologi & Obstetrik vid Kvinnokliniken (KK), Skaraborgs sjukhus Skövde och har varit verksam där under många år. Erica har tidigt i sin karriär som läkare nischat sig inom fertilitet/infertilitet och har tidigare varit medicinskt ansvarig för Infertilitetsmottagningen vid KK i Skövde.

Karin Broman

Barnmorska

Karin har tidigare arbetat på barnmorskemottagning med graviditetsövervakning och preventivmedelsrådgivning. Dessförinnan arbetade hon inom förlossningsvård/BB på Mölndals Sjukhus. Hon har alltid haft ett stort intresse för fertilitet och har nu med sina kunskaper inom fertilitet/infertilitet, IVF och donation ett omfattande och brett kunnande för att kunna ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Jobbar idag huvudsakligen med fertilitet/IVF och donation

Emelie Carlzon Diaz

Barnmorska

Emelie har tidigare arbetat många år som barnmorska bland annat inom förlossningsvård/BB både på Mölndals sjukhus och på Östra sjukhuset, där hon varit en av barnmorskorna som organiserat och lett det dagliga arbetet. Hon har länge haft ett stort intresse för fertilitet och använder sitt breda kunnande för att ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Hos oss på Göteborgs IVF klinik håller hon bland annat i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Christine Delsing Malmberg

Barnmorska

Christine har tidigare arbetat många år både som legitimerad sjuksköterska och barnmorska bland annat inom förlossningsvård/BB på Östra sjukhuset. Christine har i sina tidigare roller bland annat organiserat och lett det dagliga arbetet. Hon har ett stort intresse för fertilitet och använder sitt breda kunnande för att ge våra patienter det bästa möjliga omhändertagandet. Hos oss på Göteborgs IVF klinik håller hon bland annat i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

birgitta atterbo

Birgitta Attebo

Barnmorska

Har arbetat med IVF och assisterad befruktning i princip hela sin yrkeskarriär. Tidigare jobbat både på Reproduktionsmedicin Sahlgrenska och senast drygt 20 år på Livio Göteborg där hon var barnmorskechef samt arbetade kliniskt.

Olivia Alfredsson

Receptionist

göteborgs ivf klinik logo

Kim Kristensen

Embryolog, Labchef, IT-chef

ESHRE Cert. Klinisk embryolog

Gunilla Caisander

Embryolog, Labchef

ESHRE Cert. Klinisk embryolog

Antoni Whincop

Antoni Whincop

Embryolog

Embryolog med magisterexamen i både biologi och molekylärbiologi. Tidigare arbetat med mikrobiologi på Sahlgrenska och som embryolog med IVF både på Livio i Falun och på Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhus.

Klas-Abrahamsson

Klas Abrahamsson

Leg. Psykolog

Klas har mångårig erfarenhet av att arbeta med psykologiska aspekter inom Reproduktionsmedicin. Hans specialistkompetens rör exempelvis den stress och de krisreaktioner som drabbar många ofrivilligt barnlösa, enskilda såväl som par. Många kan även behöva psykologiskt stöd i samband med svåra besked eller inför avgörande beslut. Andra områden som Klas har arbetat mycket med är relations- och samlivsproblematik, sexologiska frågor samt HBTQ-aspekter knutna till fertilitet och föräldraskap.

Även de som behöver hjälp med donerade könsceller är välkomna att kontakta Klas. Detta för att genomgå den obligatoriska psykosociala utredning som Socialstyrelsen föreskriver.

Klas har bla tidigare arbetat som psykolog med ovanstående på ReproduktionsMedicinskt Centrum (RMC) i Malmö.

Lisa Brattkvist

Lisa Brattkvist

Leg. Dietist

Legitimerad dietist med en kandidatexamen i hälsovetenskap med inriktning biomedicinsk vetenskap. Hon har tidigare arbetat inom specialistmedicin på Sahlgrenskas Obesitasmottagning och arbetar även idag med behandling av övervikt och fetma. Tidigare har Lisa arbetat som hälsocoach under flera år samt föreläser om kost och hälsa. Hon brinner för beteendevetenskap, positiv psykologi och att hjälpa individer att förbättra sina matvanor på ett hållbart sätt.

Jennifer Genetay

Undersköterska