Uppdatering om Coronaviruset – Göteborgs IVF klinik

Vår klinik har öppet och vi genomför fertilitetsbehandlingar som vanligt så länge du är frisk, men med ökad försiktighet för att minimera smittspridningen för patienter och personal. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och utvecklingen extremt noga. Vi uppdaterar även vår hemsida vid eventuella förändringar och med de mest aktuella nyheterna  avseende Coronaviruset. 

Vad görs för säkerställande av medicinsk trygghet för våra patienter gällande Coronaviruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen noga.  Vid även lindriga symtom uppmanas alla personer såväl patienter som personal att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Således bör var och en med symtom begränsa sina sociala kontakter både i arbetslivet och privat för att hjälpa till att minska spridningens omfattning.

Bör anhöriga eller barn komma med till min bokade tid?

För att minska riskerna för smittspridning uppmanar vi alla våra patienter att inte ta med sig barn eller anhöriga till kliniken. Om barn eller anhöriga kommer till kliniken ändå ombedes de vänta utanför kliniken i fastighetens entréhall eller utomhus.

Bör man avbryta eller senarelägga din behandling på grund av Coronaviruset?

Det finns idag ingen evidens som visar på överföring av COVID-19 genom assisterad befruktning. I nuläget finns begränsad kunskap om hur coronaviruset påverkar gravida och fostret. Det finns ingen evidens för att det skulle finnas en ökad risk och myndigheterna har inte gått ut med någon avrådan från att bli gravid. Vi följer rekommendationer från Fertilitetsenheten inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och i enlighet med deras riktlinjer finns således ingen anledning att avbryta din behandling eller skjuta upp den om du är frisk och inte har några symtom. Före ert inbokade besök ta snarast kontakt med oss via mail eller telefon om du/ni har:

* Symtom (även lindriga) på luftvägsinfektion

* Träffat någon person med bekräftad coronavirus-infektion eller om du har vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus-infektion vårdats.

Om ni på grund av symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om er tid.

Våra rutiner skiljer sig från vissa offentliga kliniker, vilket huvudsakligen kan bero på att sjukhusen kan behöva omfördela sina resurser och dels på risken för smittspridning.

Vad finns det för risker om du är gravid?

Enbart graviditet i sig verkar inte innebära någon ökad risk för att bli allvarligt sjuk med covid-19. För närvarande finns det begränsad information om covid-19 och graviditet. Det finns hittills inget som tyder på att graviditet i sig innebär en särskild risk för att bli allvarligt sjuk med covid-19. Det är viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan. FHM rekommenderar därför att gravida kvinnor från och med vecka 36 är extra försiktiga och noggrant följer FHMs allmänna råd. 

Gravid med riskfaktorer


Rekommendation för gravida avseende Covid
Folkhälsomyndigheten (FHM) har nyss utkommit med rekommendationer för gravida kvinnor med riskfaktorer som t.ex diabetes, högt blodtryck och övervikt. FHM rekommenderar dessa kvinnor att vara extra försiktiga för att minska risken att utsättas för smitta av Coronavirus.

Mer om detta kan läsas på Folhälsomyndigheten.

Vid assisterad befruktning innebär detta att de kvinnor som har dessa riskfaktorer eller som tidigare haft en komplicerad graviditet, kan komma att rekommenderas att frysa ned sina ägg och återföra dem vid ett annat tillfälle alternativt att skjuta upp behandlingen.


Vid ev. frågor om detta är ni välkomna att ringa oss på 031-300 00 90.


Hur begränsar jag smittspridningen och skyddar mig själv mot Coronaviruset?

* Begränsa sociala kontakter.

* Tvätta händerna ofta – under 30 sekunder med tvål och vatten. Handsprit används då du ej har möjlighet till handtvätt.

* Undvik att röra vid ögon, näsa, mun och ansikte.

* Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             

* Hosta och nys i en pappersnäsduk eller armveck – ej i handen.

* Stanna hemma om du är sjuk.

För mer information se Folkhälsomyndighetens hemsida.Ovanstående råd kan komma att ändras om kunskapsläget ändras eller om påbud från myndigheter kommer.