Våra priser kommer att justeras f.r.o.m 2021-11-01 p.g.a kostnadsökningar. Vi kommer efter justeringen fortsatt ligga lägre i pris än kliniker i närområdet. Ni som varit på nybesök innan 2021-11-01 och startar behandling innan 2021-12-01 betalar er behandling baserat på prislistan som gällde vid nybesöket. Vi fortsätter naturligtvis leverera samma höga graviditetsresultat.

Kontakta oss vid ev. frågor och varmt välkomna till oss för behandling!